1. Схвалити Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Ради Європи, Організації з безпеки та співробітництва в Європі та їх парламентських асамблей, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання організації та проведення окупаційними адміністраціями Російської Федерації псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України (дадається).

2. Доручити Голові Верховної Ради України забезпечити невідкладне направлення тексту Звернення Організації Об’єднаних Націй, Європейській Комісії, Європейському Парламенту, Раді Європи, Організації з безпеки та співробітництва в Європі та їх парламентським асамблеям, національним урядам і парламентам держав світу.

3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України  Р. СТЕФАНЧУК.

м. Київ,
29 липня 2022 року.
№ 2484-ІХ.

ЗВЕРНЕННЯ
Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Ради Європи, Організації з безпеки та співробітництва в Європі та їх парламентських асамблей, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання організації та проведення окупаційними адміністраціями Російської Федерації псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України

З 2014 року триває збройна агресія Російської Федерації проти України, яка з 24 лютого 2022 року переросла у широкомасштабне збройне вторгнення російських збройних сил в Україну. Окупувавши окремі території України, держава-агресор також прагне змінити їх правовий статус шляхом проведення псевдореферендумів, грубо порушуючи у такий спосіб основоположні принципи і загальновизнані норми міжнародного права, насамперед - повагу до суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів України.

За численними повідомленнями українських та зарубіжних засобів масової інформації, органи влади Російської Федерації, їх посадові особи, адміністрації держави-окупанта мають намір провести на тимчасово окупованих територіях України псевдореферендуми з метою зміни правового статусу цих територій та з наступним їх приєднанням до Російської Федерації.

У зв’язку з цим Верховна Рада України наголошує, що організація та проведення псевдозаходів «народного волевиявлення» на тимчасово окупованих територіях України суперечить усталеним засадам міжнародного правопорядку, а також статтям 1, 2, 73, 85, 92, 132, 133 Конституції України, згідно з якими:

Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава;

суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною;

виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України;

призначення всеукраїнського референдуму з питання про зміну території України належить до повноважень Верховної Ради України;

виключно законами України визначаються організація і порядок проведення виборів і референдумів;

територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій;

систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.

Верховна Рада України рішуче засуджує будь-які намагання окупаційних адміністрацій держави-агресора – Російської Федерації організувати та провести псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України. У разі їх проведення Верховна Рада України вважатиме результати таких незаконних голосувань нікчемними і такими, що не мають жодних правових наслідків.

Верховна Рада України звертається до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Ради Європи, Організації з безпеки та співробітництва в Європі та їх парламентських асамблей, урядів і парламентів держав світу та закликає:

об’єднати зусилля міжнародної спільноти для утвердження цілісності та недоторканності території України в межах її міжнародно визнаних кордонів;

застосувати всі необхідні засоби, щоб застерегти державу-агресора - Російську Федерацію та її вище політичне керівництво від організації та проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України, які не матимуть жодних правових наслідків;

не визнавати легітимність будь-яких форм «народного волевиявлення» у разі їх організації та проведення на тимчасово окупованих територіях України;

посилити міжнародний політичний та економічний тиск на Російську Федерацію - державу - спонсора тероризму з метою зупинення її збройної агресії проти України та відновлення територіальної цілісності України;

сприяти кримінально-правовому переслідуванню осіб, які брали активну участь в організації та проведенні незаконних референдумів, заходів політичного характеру на окупованих Російською Федерацією територіях України, публічно закликали до їх проведення, здійснювали інформаційну та іншу діяльність у співпраці з державою-агресором та/або її окупаційними адміністраціями, спрямовану на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань та/або на уникнення Російською Федерацією відповідальності за збройну агресію проти України.

Верховна Рада України закликає жителів тимчасово окупованих територій України не брати участі у провокативних і незаконних псевдореферендумах, які має намір провести держава-агресор, таким чином продемонструвавши єдність Українського народу та непорушність кордонів України.