Верховна Рада України прийняла у першому читанні за основу проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо проведення освідування та експертизи, укладення угоди про примирення та кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок i домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція)» (реєстр. №10420).

Положеннями законопроєкту пропонується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України (далі — КПК України), якими:

1) ч. 2 ст. 55 КПК України доповнити приписом про те, що у разі, якщо кримінальне провадження розпочато за фактом вчинення кримінального правопорушення, внаслідок якого малолітній, неповнолітній чи особі визнаній у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, така особа набуває статус потерпілого з моменту внесення відповідних відомостей до ЄРДР, без подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого;

2) передбачити, що у разі, якщо свідок чи потерпілий є неповнолітньою особою, а також у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 152, 153, 154, 155, 156, 156-1 Кримінального кодексу України (далі — КК України), сторона кримінального провадження, представник юридичної особи, стосовно якої здійснюється провадження, мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такої особи в судовому засіданні, зокрема, одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб (ч. 1 ст. 225 КПК України в редакції проекту);

3) зазначити, що у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 152, 153, 155 та 156 КК України, за клопотанням потерпілого, його представника або законного представника слідчий, прокурор забезпечує проведення освідування невідкладно після внесення відомостей про вчинення такого кримінального правопорушення до ЄРДР (абз. 2 ч. 2 ст. 241 КПК України редакції проекту);

4) врегулювати, що лише за ініціативи потерпілого, його представника або законного представника та з дотриманням вимог, передбачених ч. 3 ст. 469 КПК України, може бути укладена угода про примирення у кримінальних провадженнях щодо кримінального правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи; кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 134, ч. 4 ст. 134, ч. 5 ст. 134, ст. 151-2 КК України (ч. 1 ст. 469 КПК України в редакції проекту) тощо.

Положення законопроєкту сприятимуть приведенню окремих норм національного законодавства у відповідність до Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульської конвенції).

Прес-служба Апарату Верховної Ради України.