Сьогодні самоврядні організації медиків створені і успішно працюють у більшості розвинених країн світу, зокрема практично в усіх країнах ЄС. Наразі до їх складу входять 82% практикуючих лікарів Європи.

Верховною Радою України 6 червня 2024 року за результатами розгляду у першому читанні прийнято за основу проєкт Закону України про самоврядування в сфері охорони здоров’я в Україні р. № 10372, поданий Кабінетом Міністрів України, який пропонує впровадити в Україні медичне професійне самоврядування, що дозволить суттєво покращити надання медичної допомоги, підвищити її якість та доступність, а також захистити права пацієнтів і медиків.

Законопроєкт р. № 10372 було опрацьовано у Комітеті з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування до першого читання з урахуванням думок громадськості та інших стейкхолдерів щодо формування моделі самоврядування. У результаті були напрацьовані певні пропозиції, у тому числі щодо удосконалення управлінських механізмів допуску до медичної та лікарської практики.

Зокрема, з урахуванням цих пропозицій пропонується утворення 4 медичних палат — лікарів, лікарів-стоматологів, сестер медичних/братів медичних та фармацевтів, які працюватимуть на принципах самоврядності як неприбуткові юридичні особи, незалежні у своїй діяльності від органів державної влади та місцевого самоврядування.

Ці палати в межах компетенції братимуть участь у допуску медиків до здійснення професійної діяльності та матимуть права призупинити такий дозвіл або взагалі його відкликати, якщо медик працює несумлінно чи порушив закон. Також вони слідкуватимуть за дотриманням фахівцями стандартів лікування та професійної етики і можуть притягнути порушників до відповідальності. Виконуватимуть і багато інших важливих функції.

Слід зазначити, що законопроєктом пропонується розпочати утворення медичних палат не раніше ніж через рік після завершення воєнного стану.

Важливою новелою законопроєкту р. № 10372 є введення поняття «лікарської помилки» і запровадження страхування цивільно-правової відповідальності представників медичних та фармацевтичних професій.
Крім цього на пленарному засіданні парламенту 6 червня 2024 року було прийнято за основу ще три важливі законопроєкти, з опрацювання яких Комітет визначено головним.

Це урядовий законопроєкт р. № 10293, спрямований на удосконалення етичних засад, яких мають дотримуватись медичні, фармацевтичні працівники та фахівці з реабілітації під час призначення та відпуску лікарських засобів, медичних виробів (виробів медичного призначення), допоміжних засобів реабілітації. Зокрема цей законопроєкт передбачає встановлення чітких етичних правил взаємодії між фармацевтичними компаніями та медичними працівниками, дотримання яких унеможливлює зловживання з боку медичних працівників під час призначення пацієнтам лікарських засобів та певну відповідальність за порушення цих правил (дисциплінарну та адміністративну). Запропоновані законопроєктом зміни узгоджуються зі статтею 94 Директиви Європейського Парламенту і Ради 2001/83/ЄС від 6 листопада 2001 про кодекс Співтовариства щодо лікарських засобів, призначених для застосування людиною;

Також це два законопроєкти, авторами яких є народні депутати України — члени Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування:

законопроєкт р. № 11172, спрямований на гармонізацію вимог національного законодавства щодо маркування лікарських засобів до вимог Директиви ЄС 2001/83/ЄС, а саме введення заборони на використання у маркуванні лікарських засобів будь-яких елементів рекламного характеру. Це дуже актуальне питання, оскільки в Україні виявляються непоодинокі випадки нанесення на ліки некоректної рекламної інформації, що містить необґрунтовані твердження щодо переваг певного лікарського засобу, що вводить в оману споживачів та сприяє популяризації окремих суб’єктів господарської діяльності всупереч правилам чесної конкуренції. Законопроєктом пропонується заборонити нанесення на упаковку лікарських засобів будь-якої інформації рекламного характеру та заборонити оптову, роздрібну торгівлю та імпорт ліків, маркування яких матиме інформацію, що не передбачена законодавством. Ці вимоги не поширюватимуться на лікарські засоби, які закуповуються за бюджетні кошти, ввозяться на територію України як гуманітарна допомога чи для індивідуального використання;

законопроєкт р. № 11173, що пропонує дозволити ввозити на територію України лікарські засоби як паралельний імпорт. Він стосуватиметься виключно лікарських засобів, які закуповуються за бюджетні кошти і не підлягають реалізації в аптеках. Можливість паралельного імпорту в Україні передбачена новим цілісним Законом «Про лікарські засоби», прийнятим у 2022 році, який вводитиметься в дію через 30 місяців після завершення воєнного стану. Досвід країн, що використовують паралельний імпорт як інструмент доступу до більш дешевих ліків, свідчить про його позитивний вплив на бюджет закупівлі препаратів у європейських країнах. Тож, враховуючи нагальну потребу в цьому механізмі під час війни, законопроєктом пропонується запровадити паралельний імпорт уже 1 січня 2025 року, тобто раніше дати введення в дію решти положень Закону України «Про лікарські засоби».

Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування доручено доопрацювати вищезазначені законопроєкти до другого читання з урахуванням положень частини першої статті 116 Регламенту.

Пресслужба Апарату Верховної Ради України.

Фото rada.gov.ua.