Відповідно до Плану роботи Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування на період одинадцятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, затвердженого рішенням Комітету від 15 січня 2024 року № 191/6, 7 червня відбувся круглий стіл на тему «Нова кліматична політика як виклик та можливість для України».

У вступному слові Голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, народний депутат України О. В. Бондаренко наголосив, що з підписанням Угоди про асоціацію Україна, набувши статусу кандидата на членство в Європейському Союзі, стала на шлях до досягнення кліматичної нейтральності. Однією з ключових вимог додатку ХХХ та статті 363 Угоди про асоціацію є імплементація низки положень, передбачених Директивою 2003/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради про впровадження системи торгівлі квотами на викиди парникових газів у рамках Співтовариства та внесення змін і доповнень до Директиви Ради 96/61/ЄС із змінами і доповненнями, внесеними Директивою 2004/101/ЄС. Саме торгівля квотами на викиди вважається ключовою частиною зусиль зі скорочення антропогенних викидів парникових газів, які спричиняють зміну клімату.

Разом з тим, при формуванні державної кліматичної політики та низьковуглецевого розвитку важливим кроком для України є виконання зобов’язань, передбачених вимогами Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату, Кіотським протоколом до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату та Паризькою угодою, Віденською конвенцією про охорону озонового шару та Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар.

Попри виклики, пов’язані з воєнними діями, Україна продовжує впроваджувати стандарти Європейського Союзу та реалізовувати кліматичні проєкти. 2024 рік для України — рік кліматичного діалогу.

Круглий стіл відбувся за участі представників Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерства енергетики України, Міністерства фінансів України, Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, Дослідницької служби Верховної Ради України, Європейської Бізнес Асоціації, Торгово-промислової палати України, Федерації роботодавців України, Асоціації міст України, а також інших громадських організацій та бізнесу.

Зокрема, на засіданні круглого столу виступили заступники Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Є. О. Федоренко та В. С. Киреєва щодо характеристики основних шляхів формування державної кліматичної політики та їх перспектив.

Учасниками заходу обговорено питання щодо запровадження нової кліматичної політики в Україні, в тому числі впровадження системи торгівлі викидами парникових газів, а також зміни в оподаткуванні викидів парникових газів, з урахуванням механізмів CBAM (в тому числі впровадження механізмів CBAM для експорту певних категорій товарів з України до ЄС); декарбонізації економіки України; узгодженості кліматичної політики з державною політикою в сфері енергетики; реформування системи оподаткування викидів вуглецю.

Пресслужба Апарату Верховної Ради України.

Фото rada.gov.ua.