ЗАКОН УКРАЇНИ

Верховна Рада України постановляє:
1. Абзац другий частини першої статті 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст. 290; 2009 р., № 16, ст. 222; 2012 р., № 4, ст. 21) після слів і цифр «які досягли 80-річного віку» доповнити словами «фізичних осіб, які надають соціальні послуги».
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.
Президент України В. ЯНУКОВИЧ.
м. Київ,
8 жовтня 2013 року.
№ 618-VІІ.