Закон України

Верховна Рада України постановляє:
1. Статтю 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №5-6, ст. 60; із змінами, внесеними законами України від 4 квітня 2013 року №176-VІІ та від 4 липня 2013 року №396-VІІ) доповнити пунктом 5 такого змісту:
«5) за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення виконання зобов’язань публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».
Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» звільняється від зобов’язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за наданими у 2013 році державними гарантіями та вносити плату за надання таких державних гарантій.
Умови надання державних гарантій встановлюються Кабінетом Міністрів України».
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України В. ЯНУКОВИЧ.
м. Київ,
10 жовтня 2013 року.
№638-VІІ.