Закон України
Верховна Рада України постановляє:
1. В абзаці другому Закону України «Про ратифікацію Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво»
(Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 30, ст. 426) слова «Міністерство культури і туризму України» замінити словами «Державне агентство України з питань кіно».
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України В. ЯНУКОВИЧ.
м. Київ, 18 вересня 2013 року. № 579-VІІ.