Управління адміністративними будинками
Управління справами Апарату Верховної Ради України
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців
Вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом не менш як п’ять років, обов’язкове вільне володіння українською мовою, досконале знання комп’ютера.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:
заяву на ім’я керівника Управління про участь у конкурсі;
заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
дві фотокартки розміром 4x6 см;
копії документів про освіту;
декларацію про доходи;
копію першої та другої сторінки паспорта;
медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ;
письмову згоду на проведення спеціальної перевірки.
Під час проведення конкурсу кандидати складають письмовий іспит. З переліком питань до іспиту можна ознайомитись у відділі кадрів Управління.
Документи приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення за адресою: 01009, м. Київ, вул. Банкова, 6-8а, к. 304.

Довідки за тел. 255-44-40.