Закон України
Про внесення змін до розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України» щодо відстрочення настання відповідальності за неподання електронної звітності
Верховна Рада України постановляє:
І. У розділі ІІ Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 23, ст. 160; 2012 р., № 6, ст. 50; 2013 р., № 16, ст. 136) цифри і слово «1 липня 2013» замінити цифрами і словом «1 січня 2014».
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
Президент України В. ЯНУКОВИЧ.
м. Київ,
21 червня 2013 року.
№ 357-VІІ.