І. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає процедуру виплати щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ.
Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» та постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2012 року № 852 «Про розмір щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ».
1.2. Підставою для направлення Міністерством охорони здоров’я України (далі — МОЗ України) бюджетних асигнувань загального фонду для виплати щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ (далі — щомісячна державна допомога), є інформація, надана Кримським республіканським, обласними (міськими) центрами профілактики і боротьби зі СНІДом (далі — Регіональний центр СНІДу) до державної установи «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров’я України» (далі — ДУ «Український центр соціальних хвороб МОЗ України»).
1.3. Головним розпорядником бюджетних коштів є МОЗ України.
Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є ДУ «Український центр соціальних хвороб МОЗ України», Регіональні центри СНІДу.
1.4. У разі зняття діагнозу виплата щомісячної державної допомоги припиняється з 1 числа місяця, наступного за місяцем його зняття.
1.5. Джерелом покриття витрат на надання щомісячної державної допомоги є кошти Державного бюджету України.
1.6. Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань здійснює координацію дій органів відповідно до пункту 1.2 цього розділу.
ІІ. Порядок виплати щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ
2.1. Виплата зазначеної щомісячної державної допомоги здійснюється ДУ «Український центр соціальних хвороб МОЗ України», Регіональними центрами СНІДу за переліком, визначеним наказом МОЗ України.
Відповідальний виконавець ДУ «Український центр соціальних хвороб МОЗ України» здійснює розподіл показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань та розподіл відкритих асигнувань у розрізі розпорядників коштів нижчого рівня за територіями і подає головному розпоряднику для зведення та затвердження показників по головному розпоряднику. Розподіл відкритих асигнувань за підписом головного розпорядника подається до Державної казначейської служби України в установленому законодавством порядку.
2.2. За письмовою заявою батьків або законних представників дитини, яка подається одноразово до Регіонального центру СНІДу (особисто або поштою), щомісячна державна допомога перераховується на особовий рахунок в установі банку матері (батька) або законних представників дитини чи на особовий рахунок дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки та піклування, які виховуються в державних закладах (будинках дитини МОЗ України, дитячих будинках, школах-інтернатах МОН України, дитячих будинках-інтернатах Мінсоцполітики України, прийомних сім’ях тощо).
Заява повинна містити таку інформацію: прізвище, ім’я, по батькові матері (батька) або законних представників дитини, місце їх проживання, контактні номери телефонів, реквізити поточного рахунку в установі банку для зарахування щомісячної державної допомоги.
До заяви додається копія свідоцтва про народження дитини.
Виплата щомісячної державної допомоги здійснюється з дати подачі заяви.
Збір та обробка персональних даних здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
2.3. Робота з організації виплат щомісячної державної допомоги повинна здійснюватись із дотриманням вимог Закону України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ».
2.4. Керівники Регіональних центрів СНІДу є відповідальними за правильність та своєчасність виплат щомісячної державної допомоги.
2.5. Ведення бухгалтерського обліку, складання бухгалтерської та фінансової звітності здійснюються Регіональним центром СНІДу та ДУ «Український центр соціальних хвороб МОЗ України» з дотриманням єдиних методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», в порядку, визначеному Міністерством фінансів України.
2.6. ДУ «Український центр соціальних хвороб МОЗ України» забезпечує подання щомісяця до 15 числа наступного за звітним місяця до Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань інформацію про кількість ВІЛ-інфікованих дітей та дітей, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ, яким у звітному періоді виплачено щомісячну державну допомогу.
 
Директор Департаменту економіки та ресурсного забезпечення В. ДУДА.
Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України 26 листопада 2012 року за №946.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27листопада 2012 року за №1982/22294.