Лікарям амбулаторії ЗП/сімейної медицини другій рік поспіль надають лише 24 дні відпустки. Голова сільради мотивує це відсутністю колективного договору. Підкажіть, на яку відпустку (скільки днів) ми маємо право та на підставі яких документів.
Умови, тривалість і порядок надання основних та додаткових відпусток визначено Кодексом законів про працю України, Законом України «Про відпустки» та іншими нормативно-правовими актами України.
Щорічна основна відпустка, встановлена для всіх працівників, надається тривалістю не менш як 24 календарні дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору. Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» надається право медичним і фармацевтичним працівникам на додаткову оплачувану відпустку. Зокрема, постановою Кабінету Міністрів України №1290 від 17.11.1997 р. (із змінами і доповненнями) передбачено вичерпний перелік виробництв, робіт, професій і посад, які мають право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці. Відповідно до цієї постанови лікарю загальної практики (в тому числі: молодшій медичній сестрі, акушерці, фельдшеру ФАП) та іншим медичним працівникам повинна надаватися щорічна додаткова відпустка тривалістю 7 календарних днів. Встановлюється вона в тому разі, якщо працівник працював у відповідних умовах повний календарний рік (але не менш як половину тривалості робочого дня, встановленої для цієї професії).
Окрім основної щорічної відпустки та щорічної відпустки за особливий характер праці, п. «н» ст. 77 «Основ законодавства України про охорону здоров’я» передбачено надання додаткової щорічної оплачуваної відпустки тривалістю 3 календарні дні за безперервну роботу понад 3 роки на зазначеній посаді. До речи, дія цього пункту розповсюджується на лікарів загальної практики та поліклінік, лікарів і медсестер дільничних лікарень та амбулаторій (в тому числі і в сільській місцевості), лікарів та середній медичний персонал «Швидкої допомоги», станцій санітарної авіації та відділень планової та екстреної консультативної допомоги.
Колективний договір, укладається з метою регулювання і захисту інтересів власників, уповноважених ним органів та працівників (встановлюються взаємні зобов’язання). Він може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством гарантії і соціальні пільги. Якщо для вашої посади передбачено законом надання додаткової відпустки за особливий характер праці, то вона має бути надана. Договором, у разі необхідності, можуть обумовлюватися кількість днів цієї відпустки та умови праці, за які така відпустка надається.
Контроль за дотриманням законодавства про відпустки здійснюють у межах своєї компетенції центральні та місцеві органи виконавчої влади та профспілкові комітети.