ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвалідів
Верховна Рада України постановляє:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У статті 161 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
назву викласти в такій редакції:
«Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками»;
абзац перший частини першої після слова «статі» доповнити словом «інвалідності».
2. Частину третю статті 2 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252; 2012 р., № 31, ст. 381) викласти в такій редакції:
«Терміни «розумне пристосування» та «універсальний дизайн» вживаються у значенні, наведеному в Конвенції про права інвалідів, а термін «дискримінація за ознакою інвалідності» вживається у значенні, наведеному в Конвенції про права інвалідів та Законі України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».
ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО.
м. Київ, 18 червня 2014 року.
№ 1519-VІІ.