ЗАКОН УКРАЇНИ

Верховна Рада України постановляє:
1. Абзац перший пункту 9 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 27-28, ст. 253; 2009 р., № 26, ст. 328) доповнити словами «крім експорту до держав - членів Енергетичного Співтовариства».
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО.
м. Київ, 5 червня 2014 року.
№ 1318-VІІ.