ЗАКОН УКРАЇНИ

Верховна Рада України постановляє:
І. Внести зміни до таких законів України:
1. У статті 35 Закону України «Про дорожній рух» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338; 2012 р., № 5, ст. 34):
1) частину другу доповнити пунктом 3 такого змісту:
«3) технічні засоби для агропромислового комплексу, визначені Законом України «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України»;
2) частини тринадцяту - п’ятнадцяту виключити.
2. Пункт 6 частини першої статті 21 Закону України «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 47, ст. 464; 2009 р., № 10-11, ст. 137; 2010 р., № 38, ст. 511; 2011 р., № 29, ст. 272; 2014 р., № 6-7, ст. 80) виключити.
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України П. ПОРОШЕНКО.
м. Київ,
3 червня 2014 року.
№ 1303-VІІ.