УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Ураховуючи неналежний стан реалізації завдань, передбачених Указом Президента України від 24 березня 2014 року № 334 «Питання державного майна, що забезпечує діяльність Президента України», з метою безумовного виконання всього комплексу необхідних заходів щодо впорядкування використання майна, що забезпечує діяльність Президента України, та відповідно до статті 112 Конституції України постановляю:
1. Внести до Указу Президента України від 24 березня 2014 року № 334 «Питання державного майна, що забезпечує діяльність Президента України» такі зміни:
а) статті 1 і 2 викласти в такій редакції:
«1. Державному управлінню справами забезпечити:
1) проведення в установленому порядку суцільної інвентаризації належного державі нерухомого майна, інших об’єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами (зокрема, державних підприємств, установ, організацій, санаторіїв, готелів (їх структурних підрозділів), державних резиденцій, державних дач, дач, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, земельних ділянок, іншого рухомого та нерухомого майна, в тому числі такого, що знаходиться за межами України та на тимчасово окупованій території України), виявлення під час інвентаризації на території майнових комплексів, що перебувають в управлінні Державного управління справами, об’єктів, які належать іншим суб’єктам;
2) проведення інвентаризації договорів користування (оренди) об’єктами, зазначеними у пункті 1 цієї статті, що перебувають в управлінні Державного управління справами, інвестиційних договорів щодо таких об’єктів, здійснення аналізу підстав укладення, строків дії та інших умов договорів, а також визначення фактичних користувачів цих об’єктів;
3) вжиття в установленому порядку відповідних заходів реагування у разі виявлення фактів незаконного користування об’єктами, зазначеними у пункті 1 цієї статті, що перебувають в управлінні Державного управління справами, а також фактів незаконного створення на території майнових комплексів, що перебувають в управлінні Державного управління справами, об’єктів, які належать іншим суб’єктам;
4) погашення дебіторської та кредиторської заборгованості підприємств, установ і організацій, що перебувають в управлінні Державного управління справами;
5) здійснити заходи щодо оптимізації переліку об’єктів державної власності, що забезпечують діяльність Президента України.
2. Кабінету Міністрів України, Державному управлінню справами здійснити в установленому порядку за результатами проведеної на виконання статті 1 цього Указу роботи комплекс заходів, спрямованих на реалізацію прав держави як власника об’єктів державної власності, що не використовуються для забезпечення діяльності Президента України, в тому числі щодо передачі відповідного державного майна з управління Державного управління справами в управління інших суб’єктів управління об’єктами державної власності, визначених Кабінетом Міністрів України, для наступної приватизації, відчуження такого майна в установленому законом порядку, а також для задоволення державних і суспільних потреб»;
б) статтю 3 виключити.
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Виконуючий обов’язки Президента України, Голова Верховної Ради України О. ТУРЧИНОВ.
м. Київ,
6 червня 2014 року.
№ 500/2014.