У Запоріжжі урочисто відзначили десятиріччя з дня створення наукового товариства імені Якова Новицького. Воно обєднує краєзнавців і науковців практично з усіх вищих навчальних закладів регіону. Серед них — 9 докторів і 16 кандидатів наук, а на почесних правах до товариства входять провідні вчені України, Росії та Канади. Товариство є асоційованим членом всеукраїнських та закордонних наукових організацій, зокрема Східного інституту імені Ковальських та Канадського Інституту українських студій.

Наукове товариство імені Якова Новицького насамперед збирає усну історію населення, різних етнічних та соціальних груп. З 2000 року здійснено 52 експедиції до десятків сіл Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, Донецької, Одеської областей та Криму, зібрано розповіді більш як трьох тисяч старожилів загальним обсягом понад 12 тисяч годин аудіозапису. Експедиції дбали й про писемну спадщину. Зібрано унікальні селянські щоденники і мемуари, що зафіксували події ХVІІІХХ століть і істотно змінили уявлення про історію та культуру південного краю. Нині в рукописному відділі понад 40 тисяч оригінальних документів цього періоду. Також створено найбільший у країні архів документальних матеріалів сотні тисяч копій документів із архівосховищ України, Росії, Польщі, Сербії та Хорватії.

Наукове товариство досліджує також соціально-економічну історію, історію церкви, дворянства, купецтва, міщанства, селянства. Це висвітлюється в періодичних виданнях товариства. Зокрема, часопис «Південна Україна ХVІІІХІХ століття» увійшов до переліку фахових видань України зі спеціальності «історія» при захисті дисертацій. Загальновизнаними є видання «Запорозька спадщина», «Старожитності Південної України», «Джерела з історії Південної України». Загалом за десять років випущено більш як 100 наукових та науково-популярних видань, проведено низку міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій.

Активісти товариства виступають у численних телепрограмах з історії Запоріжжя та південного краю, видають книги. Уже видано перші два томи повного академічного 12-томного зібрання творів Дмитра Яворницького, завершується підготовка до друку перших двох книг із майбутнього 10-томника іншого визначного краєзнавця і нашого земляка Якова Новицького. У планах нові археографічні експедиції, видання перших двох томів усної історії краю, селянських мемуарів та щоденників, інші акції, спрямовані на збереження духовної спадщини народу.

Запорізька область.