ЗАКОН УКРАЇНИ

Верховна Рада України постановляє:
І. Внести зміни до таких законів України:
1. Статтю 9 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 2006 р., № 37, ст. 318; 2007 р., № 33, ст. 442; 2009 р., № 24, ст. 296; 2012 р., № 12-13, ст. 82, № 22, ст. 216; 2013 р., № 14, ст. 89; 2014 р., № 6-7, ст. 80, № 11, ст. 132) доповнити частиною восьмою такого змісту:
«Дія цієї статті не поширюється на осіб, які станом на 16 березня 2014 року проходили службу на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, крім осіб, які в установленому порядку продовжили службу за межами тимчасово окупованої території України».
2. Пункт 2 статті 15 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190; 2006 р., № 37, ст. 318; 2012 р., № 12-13, ст. 82, № 22, ст. 216; 2013 р., № 14, ст. 89; 2014 р., № 11, ст. 132; із змінами, внесеними Законом України від 27 березня 2014 року № 1169-VІІ) доповнити абзацом восьмим такого змісту:
«Одноразова грошова допомога, передбачена цим пунктом, не виплачується військовослужбовцям, які станом на 16 березня 2014 року проходили службу на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і в установленому порядку не продовжили її проходження за межами тимчасово окупованої території України».
ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Виконуючий обов’язки Президента України О. ТУРЧИНОВ.
м. Київ,
6 травня 2014 року.
№ 1241-VІІ.