Вечірнє засідання 16 квітня
До учасників парламентських слухань «Регіональна політика та місцеве самоврядування: законодавчі аспекти» зі вступним словом звернувся Голова Верховної Ради Володимир Литвин.
Розвиток і вдосконалення місцевого самоврядування, посилення його ролі у державному та суспільному житті належать до органічних і невід’ємних складових державної регіональної політики, — сказав зокрема глава парламенту. Є неодмінними засобами досягнення головної мети політики, яка полягає у задоволенні соціальних потреб населення через сталий економічний розвиток регіонів, належне їх фінансово-економічне та нормативно-правове забезпечення, підвищення дієздатності владних структур у всіх ланках і на всіх рівнях.
Відтак, зміни в системі центральних органів влади, які здійснюватимуться у рамках політичної реформи, повинні поєднуватися з відповідними трансформаціями на місцевому та регіональному рівнях.
Системі місцевого самоврядування властиві такі ж або подібні проблеми, що дають про себе знати на вищих щаблях державної влади. Схожими є і завдання, які доводиться реалізувати, — звичайно, з поправками на масштаби і специфіку конкретних територій. Можна назвати, зокрема, політику вирівнювання стандартів життя у регіонах, що можливе за порозуміння, узгодженості та скоординованості дій місцевого самоврядування і державної влади.
У даній сфері, як і скрізь, необхідні чітке визначення пріоритетів, їх ієрархії, виважений та осмислений підхід до проблем за ступенем актуальності і впливу на загальну ситуацію в державі.
Скажімо, зараз ми стикаємося зі спробами абсолютизувати необхідність переходу до виборів депутатів місцевих рад за пропорційною системою. Така позиція теж має право на існування, але чи є це головним, визначальним у процесі конституційної реформи і чи не залишаться поза увагою інші істотні моменти? Наприклад, такий: наскільки повноцінний інститут місцевого самоврядування в Україні, зокрема в районній та обласній ланках. Адже передбачена Конституцією України організація державної влади та місцевого самоврядування на цих рівнях була продиктована тими ж причинами і чинниками, що призвели до побудови в Україні президентсько-парламентської республіки, яка сьогодні потребує реформування, —наголосив Володимир Литвин. — Та обставина, що районні та обласні ради не мають власних виконавчих органів і змушені делегувати частину своїх повноважень місцевим державним адміністраціям, що підзвітні цим радам як органам місцевого самоврядування, не витримує жодної критики. У тому числі з точки зору зарубіжного досвіду, зафіксованого в Європейській Хартії місцевого самоврядування.
Гадаю, сьогоднішні парламентські слухання допоможуть нам поглянути на подібні проблеми й колізії, так би мовити, крупним планом і в розгорнутому вигляді. Це нині потрібно, як ніколи, бо формує і складає, як мозаїку, загальну концепцію конституційної реформи.
Водночас, що не менш важливо, є речі, якими можна і треба конкретно та предметно зайнятися вже зараз, у правовому полі, визначеному чинною Конституцією. Маю на увазі необхідність прискорення розробки та прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій, а також нової редакції Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», прийнятого у першому читанні нашими колегами з минулого скликання.
Не можна зволікати й з роботою над низкою інших законодавчих актів, зокрема стосовно правового режиму комунальної власності. І взагалі ми ще в чималому боргу перед територіальними громадами сіл, селищ та міст. Донині не прийнято закони про територіальну громаду, про місцеві референдуми та інші форми безпосереднього волевиявлення таких громад. А це ж основа місцевого самоврядування, головний носій його функцій та повноважень, — зауважив Голова Верховної Ради Володимир Литвин.
Дискусію розпочали, виступивши з доповідями та співдоповідями, державний секретар Кабінету Міністрів Володимир Яцуба, голова Комітету ВР з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Анатолій Матвієнко, Міністр юстиції Олександр Лавринович, державний секретар Мінфіну Федір Ярошенко, від Конгресу місцевих і регіональних влад — київський міський голова Олександр Омельченко.
В обговоренні, дискусіях взяли участь народні депутати, голови сільських, селищних рад, облрад, міські голови, урядовці АРК, науковці, представники громадських організацій.
Учасники слухань переконані: спроможність органів місцевого самоврядування до ефективного розв’язання соціальних та економічних проблем неможлива без реальної матеріальної та фінансової бази в їхньому розпорядженні. Передусім це стосується передачі в комунальну власність об’єктів життєзабезпечення, розмежування земель державної та комунальної власності.