Звернення учасників Інтелектуального форуму України

Інтелектуальний форум України зібрав провідних діячів фундаментальної і прикладної науки, вищої і середньої освіти, мистецтва, культури, інженерно-технічних працівників, представників духовенства. Від їхніх зусиль, думки, волі і таланту, моральних якостей значною мірою залежить майбутнє держави.
Форум виокремив ключові питання, без розв’язання яких на державному рівні неможливий розвиток інтелектуального потенціалу суспільства. Серед них:
— створення сприятливих можливостей розвитку молодих обдарувань;
— опанування молоддю найсучасніших методів та засобів навчання і поширення знань;
— забезпечення умов для самореалізації в Україні висококваліфікованих фахівців науки і мистецтв;
— підтримка наукових шкіл і центрів, учених, які займаються фундаментальною наукою, перспективними дослідженнями, а також громадських організацій і фондів цього спрямування;
— створення умов для якнайшвидшого впровадження наукових досягнень у суспільну практику;
— збільшення обсягів фінансування на розвиток пріоритетних напрямів науки і техніки, духовності і культури.
Форум ставить за мету об’єднати творчі зусилля інтелігенції та підвищити її роль у розв’язанні нагальних проблем сучасного життя українського народу, подоланні кризових явищ, зміцненні матеріальних і духовних основ Української держави, поліпшенні добробуту людей.
Форум бере на себе зобов’язання:
— розширити й урізноманітнити практику проведення всеукраїнських універсіад, творчих конкурсів серед школярів для виявлення і підтримки юних обдарувань, майбутніх учених, майстрів мистецтв, діячів освіти;
— активізувати і максимально використати досвід роботи науково-технічних, просвітницьких товариств, товариств винахідників і раціоналізаторів та інших творчих об’єднань для створення дієвої системи інтелектуальної самореалізації громадян, виявлення, розвитку і стимулювання талантів;
— продовжити і розвивати започатковану Фондом інтелектуальної співпраці «Україна — ХХІ століття» програму «Знати минуле для майбутнього». Створити серію видань «Золота книга українського інтелекту», в якій випустити окремими книгами кращі праці визначних українських мислителів минулого і сучасності. Це сприятиме формуванню національної гідності, високопатріотичної свідомості;
— відпрацювати форми взаємодії громадських об’єднань з владними структурами для забезпечення пріоритетного розвитку науки, освіти, мистецтва, для створення додаткових робочих місць молоді, зокрема випускникам навчальних закладів;
— інтегрувати зусилля дослідників різних напрямів науки для розробки прогнозів, концепцій і моделей оптимального розвитку українського суспільства;
— відродити традиції українського меценатства, стимулювати різні форми благодійництва на підтримку інтелектуальної діяльності, культури і мистецтв;
— налагодити взаємовигідну співпрацю з представниками інтелектуальної еліти інших країн, української діаспори;
— через засоби масової інформації та інші канали впливу на суспільну свідомість формувати громадську думку про інтелектуальну працю як про найпрестижнішу і перспективну сферу діяльності;
— спільними зусиллями організацій — засновників форуму створити спеціалізоване інтернет-видання, в якому висвітлювати здобутки і проблеми інтелектуалів у різних сферах життєдіяльності, забезпечувати професійне обговорення, обмін досвідом.
Такі наші перші наміри. Але втілити їх зможемо лише за активної співпраці з іншими громадськими організаціями, з усіма владними структурами у центрі і на місцях.
Тому Інтелектуальний форум України звертається до Президента України, Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України з проханням підтримати програму діяльності форуму, залучити до співробітництва з нами регіональні органи виконавчої влади і місцевого самоврядування. Усі доленосні для України рішення, стратегія і тактика руху мають формуватися в інтелектуальному середовищі. Об’єднання зусиль інтелектуальної еліти і влади надасть цьому процесові нової поступальної сили і динамізму, підтримуватиме творчу енергетику в усіх сферах життєдіяльності — соціально-економічній, політичній, духовній, сконсолідує суспільство.
Ми свято віримо в силу і могутність, у соборність інтелекту нашого народу. В єдності — запорука наших нинішніх і прийдешніх здобутків в ім’я України!
Схвалено учасниками Інтелектуального форуму України в Києві 27 лютого 2003 року.