Нова норма: Прийнятим Верховною Радою України новим Митним кодексом України (далі — МК) передбачено відповідальність за нові види порушень митних правил та змінено регламентацію провадження у справах про такі правопорушення.
Це означає: якщо МК 1991 р. встановлював відповідальність за 17 видів порушень митних правил, то новий МК — за 27. Поряд з традиційно існуючими видами таких правопорушень (недекларування товарів, незупиненння транспортного засобу, недоставлення до митного органу товарів та документів, перешкоджання посадовій особі митного органу в доступі до товарів і документів тощо) новим МК встановлено також відповідальність, зокрема, за: порушення режиму зони митного контролю (ст. 329), неподання митному органові документів, необхідних для здійснення митного контролю (ст. 330), неправомірні операції з товарами, що перебувають під митним контролем (ст. 336), пересилання через митний кордон у міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів, заборонених до такого пересилання (ст. 341), переміщення товарів через митний кордон з порушенням прав інтелектуальної власності (ст. 345).
Зауважте, що новий МК істотно підвищує штрафні санкції за порушення митних правил: якщо попередній МК за більшість таких порушень передбачав штраф у незначних розмірах (переважно від 0,5 до 1—3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), то новий МК здебільшого обчислює розмір такого штрафу десятками, а то й сотнями таких мінімумів.
Новий МК визначив дві категорії органів, уповноважених розглядати справи про порушення митних правил: 1) митні органи; 2) суди (судді). Кожний з цих органів може розглядати справи лише щодо тих видів правопорушень, які віднесені до його компетенції новим законом. Так, справи про порушення митних правил, за які може бути застосовано конфіскацію товарів, а також усі справи про порушення митних правил, вчинені особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, розглядаються місцевими судами (суддями) за місцем розташування відповідних митних органів.
Безпосередньо у МК закріплено права осіб, які притягуються до відповідальності за порушення митних правил: знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, одержувати копії рішень та інших документів, бути присутнім під час розгляду справи, подавати докази і свої доводи, заявляти клопотоння тощо.
По-новому визначено підстави застосування такого примусового заходу, як адміністративне затримання, яке за законом може бути застосоване до порушників митних правил на строк до трьох годин. Відповідно до ст. 374 МК таке затримання може бути застосоване для: 1) припинення порушення митних правил; 2) встановлення особи, яка їх вчинила; 3) складання протоколу, якщо його неможливо скласти на місці вчинення правопорушення. Передбачено важливе для захисту прав особи, яку притягують до відповідальності, положення про обов’язкове вручення їй копії протоколу про адміністративне затримання.
Також уперше в новому МК закріплено правило, що зобов’язує посадовця вручити під розписку притягненій до відповідальності особі другий примірник протоколу про порушення митних правил.
Для виявлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до контрабандних операцій, а також для вилучення товарів, що незаконно переміщуються через митний кордон України, новий МК передбачив новий захід запобігання цим правопорушенням — переміщення товарів під негласним контролем (оперативним наглядом) правоохоронних органів. Чинний нині МК надає можливість лише на проведення контрольованої поставки наркотичних засобів та психотропних речовин.
Звертаємо увагу, що за новим МК постанова у справі про порушення митних правил може бути оскаржена особою, стосовно якої вона винесена, або її представником до вищестоящої митниці чи місцевого суду. Строк такого оскарження — десять днів з дати вручення зацікавленій особі копії постанови у справі або повідомлення про прийняте рішення. На таку постанову може бути також внесено подання прокурора. За загальним правилом, такі скарги та подання розглядаються правомочними посадовими особами у десятиденний строк з дня їх надходження. Слід підкреслити, що подання скарги або внесення подання зупиняє виконання постанови митного органу у справі до закінчення розгляду скарги (подання).
Для довідки: новий МК ухвалено парламентом 11 липня 2002 р., він набуває чинності з 1 січня 2003 р. З повним його текстом можна ознайомитись у «Голосі України» за 16 серпня 2002 р.