Нова норма: Верховна Рада України прийняла новий Митний кодекс України (далі — МК), який істотно змінить законодавчі положення про відповідальність за порушення митних правил.
Це означає, що в новому МК, окрім визначення загальних положень відповідальності за порушення митних правил (а це зроблено вперше), змінено кількість і зміст видів таких порушень, а також докладніше регламентовано провадження у справах про порушення митних правил (про два останні аспекти — у наступному числі «ЗАКОНоДАВця»).
МК установлює відповідальність лише за порушення митних правил, які є адміністративними правопорушеннями (ця відповідальність настає у разі, якщо правопорушення не тягнуть за собою кримінальну, наприклад, за контрабанду).
Визначено дві категорії суб’єктів відповідальності за порушення митних правил: 1) громадяни, які на момент вчинення такого правопорушення досягли 16-річного віку; 2) посадові особи підприємств.
Важливим є закріплений у новому МК принцип, відповідно до якого притягнення до відповідальності за порушення митних правил не звільняє зазначених осіб від обов’язку сплати мита та інших податків і зборів (ст. 320). Це положення дуже доцільне і з точки зору запобігання порушенням митних правил — за такої ситуації особі вигідніше вчинити так, як того вимагає закон, бо в разі виявлення скоєного нею митного правопорушення особа зазнає подвійних втрат — з неї стягується те, що вона й так мала за законом сплатити під час митного оформлення товарів, а ще до неї застосовується одне з адміністративних стягнень (переважно матеріального характеру).
Новий МК визначає три види стягнень, які можуть бути накладені за порушення митних правил: 1) попередження; 2) штраф; 3) конфіскація товарів. За цього попередження та штраф можуть застосовуватися тільки як основний вид стягнення за вчинене правопорушення, а конфіскація товарів — як основний і як додатковий. За одне й те саме порушення митних правил може накладатися тільки основне або основне й додаткове стягнення.
Аналіз санкцій 27 видів порушень митних правил, за які новий МК установлює відповідальність, свідчить, що найпоширенішим видом стягнення є штраф, — його передбачено у санкціях 26 статей, тоді як конфіскацію майна — у десяти, а попередження — лише у трьох статтях. Зауважте, у багатьох випадках закон дозволяє альтернативно застосовувати штраф і попередження, штраф і конфіскацію, і лише в одному випадку санкція ст. 341 безальтернативно передбачає застосування конфіскації як основного виду стягнення.
Розмір штрафу залежить від характеру вчиненого правопорушення і може коливатись у межах від трьох до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 51 до 17 000 тисяч гривень).
Відповідно до п. 3 ст. 322 МК конфіскації (себто примусовому вилученню товарів і безоплатній передачі їх у власність держави) підлягають: 1) товари, які є безпосередніми предметами порушення митних правил; 2) товари із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосередніх предметів митних правил від митного контролю; 3) транспортні засоби, що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України. Майте на увазі, що конфіскація цих товарів та транспортних засобів застосовується незалежно від того, чи є товари, транспортні засоби власністю особи-правопорушника. Тобто на практиці може статися так, що у власника конфіскують транспортний засіб навіть тоді, коли він сам не порушував митних правил, а це за допомогою його транспортного засобу зробили інші особи.
Звертаємо увагу, що конфіскацію перелічених товарів та транспортних засобів може бути застосовано тільки за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, визначених новим МК. Відповідно до ст. 328 МК зазначені предмети (товари і транспортні засоби) підлягають конфіскації незалежно від часу вчинення або виявлення порушення митних правил. Тоді як накладення адмінстягнень — попередження або штрафу — обмежені певними часовими рамками.
Для довідки: новий МК ухвалено парламентом 11 липня 2002 р., він набирає чинності з 1 січня 2003 р. З повним його текстом можна ознайомитись у «Голосі України» за 16 серпня ц. р.