Почнемо із загального правила: послуги з централізованого постачання холодної води повинні відповідати вимогам щодо якості. У разі зниження якості послуг, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів споживання, споживач має право на зменшення розміру плати.

 

 

Для встановлення факту неналежного надання послуг є такий порядок дій.


1. Повідомити про це водоканал за телефоном чи письмово. Водночас вам мають надати реєстраційний номер вашого повідомлення та час його прийняття й узгодити точний час та дату перевірки якісних показників води. У разі необхідності проведення такої перевірки у вас удома представник водоканалу повинен з’явитися не пізніше визначеного у договорі строку.


2. У разі незгоди з результатами перевірки визначають час і дату повторної перевірки, для проведення якої запрошують представників місцевої влади. За результатами перевірки складається акт-претензія про неналежне надання послуг, один примірник якого належить вам. У разі неприбуття представника водоканалу в установлений договором строк для проведення перевірки якісних показників або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії такий акт вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі (тобто ви та ваш сусід).


3. Акт повинні розглянути і повідомити про задоволення вимог чи обґрунтовану відмову протягом трьох робочих днів. Якщо протягом зазначеного строку відповіді немає, то вважається, що водоканал визнав викладені в акті-претензії факти неналежного надання або ненадання послуг.


Якщо ж взаєморозуміння не вдається досягти, у вас залишається можливість звернутися по захист до суду.


Перерахунок вартості послуг у разі невідповідності складу і властивостей холодної води державному стандарту на питну воду та вимогам санітарного законодавства розраховують за спеціальною формулою, в якій ураховують розмір місячної плати, кількість днів відхилення та інші показники.


Наталя ГЕЛЕТКО, юрист.

 


Фотоетюд Юрія ТИВОНЧУКА.