Наприкінці нинішнього літа виповнилось 85 років з часу заснування Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Хто хоч раз бував у давній Умані, той не міг оминути увагою окрасу її центральної частини, пам’ятку історії, архітектури та культури, що має назву «Міська управа». Саме у цій дивовижній старовинній споруді розташований нині головний корпус держуніверситету імені Павла Тичини. Гордістю уманчан є й інші будівлі університету, адже розкинулися вони у зеленій, мальовничій місцині знаменитого дендропарку «Софіївка».

 

 

— У нас чудові умови для успішного навчання студентів, — розповідає ректор університету, доктор педагогічних наук, професор Олександр Безлюдний (на знімку у центрі разом зі своїми вихованцями). — Маємо п’ять навчальних корпусів, власну наукову бібліотеку, три читальні зали, чотири лінгафонні кабінети, 29 навчальних лабораторій різних напрямів. А ще — навчальні майстерні, два гуртожитки, спортивний комплекс, дві їдальні, музей історії університету, планетарій, а також навчально-дослідну агробіостанцію. До послуг студентів — 12 комп’ютерних класів, університетська локальна комп’ютерна мережа, в яку об’єднані всі навчальні лабораторії, адміністративні та структурні підрозділи. У комп’ютерних класах та гуртожитках студенти мають вільний доступ до мережі Інтернет.


— Підготовка фахівців в Уманському держуніверситеті, — продовжує далі Олександр Іванович, — суворо визначається державними нормативними документами та потребами ринку праці. У звітному навчальному році було відкрито один напрям підготовки і дві спеціальності, акредитовано 25 напрямів підготовки та спеціальностей для університету, а також чотири спеціальності для Канівського гуманітарного інституту, котрий входить до складу вишу.


Нині до складу університету входять Інститут економіки та бізнес-освіти і 11 факультетів: дошкільної та корекційної освіти, початкової освіти, мистецтв, соціальної та психологічної освіти, фізичного виховання, фізики, математики та інформатики, природничо-географічний, професійної та технологічної освіти, української філології, іноземних мов, історичний. На денній та заочній формах навчається понад 8,5 тисячі студентів.


Навчально-виховний процес у держуніверситеті забезпечують 40 кафедр, у складі яких — 573 викладачі, 45 докторів наук, 28 професорів та 254 кандидати наук, 169 доцентів. У виші працюють академік Академії будівництва та архітектури, 2 члени-кореспонденти НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, 5 заслужених працівників освіти України, заслужений майстер народної творчості України, 4 заслужені працівники культури України, народний артист України, майстер спорту України, лауреати міжнародних конкурсів та державних премій, понад 80 відмінників освіти України.


Плідно функціонують наукові школи, які очолюють відомі вчені академік Володимир Кузь, професори Талят Азізов, Леонід Кіпніс, Олександр Коберник, Тетяна Кузнець, Михайло Мартинюк, Наталія Сивачук, Тетяна Кочубей. На базі університету видаються 5 фахових збірників наукових праць, затверджених ВАК України.


Університет є активним суб’єктом міжнародного освітнього простору. З вищими навчальними закладами Польщі, Франції, США, Канади, Німеччини, Росії, Білорусі, Туреччини, Італії, Португалії, Іспанії, Швеції укладено 51 угоду про співпрацю, якими передбачено спільну підготовку фахівців із зарубіжними партнерами. Створено Інститут міжнародного співробітництва, який об’єднує 7 науково-освітніх центрів співпраці з різними країнами.


УДПУ успішно готує фахівців і для національної школи, і для зарубіжжя. В університеті ведеться підготовка іноземних громадян за акредитованими напрямами (спеціальностями). У 2014—2015 роках у виші навчалися 252 іноземні громадянина з Китаю, Алжиру, Вірменії, Азербайджану, Ізраїлю, Польщі, Туркменістану, Узбекистану, Сербії, Гани на підготовчому відділенні, на денній і заочній формах основних факультетів, а також в аспірантурі та докторантурі.


За бажанням студенти УДПУ можуть пройти військовий вишкіл і отримати первинне офіцерське звання. Відповідні договори про підготовку офіцерів запасу підписано з одеською Військовою академією (за спеціальностями «командир мотострілецького взводу» і «командир аеромобільного взводу») та Сумським державним університетом (за спеціальністю «командир артилерійського взводу»).
Університет має високі рейтинги, безліч нагород за успіхи у навчальній, науковій, міжнародній та виховній діяльності. Але найпереконливішим підтвердженням його авторитетності в освітньому просторі є популярність серед абітурієнтів. Вступна кампанія нинішнього року була для нього своєрідним екзаменом, але він підтвердив завойований високий статус найпопулярнішого і найпрестижнішого вишу Черкащини, засвідчив свою затребуваність, підтвердив професіоналізм викладачів та співробітників.


Високо тримати планку досягнень лідера національної освіти — ось головне завдання і турбота Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Черкаська область.

З історії університету

 

У 1930 році майбутній університет називався Інститутом соціального виховання і мав чотири факультети: техніко-математичний, соціально-економічний, мовно-літературний та біологічний. Навчалось в інституті 120 студентів.

Фото надане УДПУ.