Відповідь на це запитання шукали учасники слухань: «Сімейна медицина — шанс на здоров’я та значне зменшення особистих витрат на лікування», що відбулися в Комітеті Верховної Ради з питань охорони здоров’я. Адже первинна медико-санітарна допомога опікується профілактикою і задовольняє майже 80—90 відсотків потреб населення в медичній допомозі. До того ж вважається раціональною з погляду економіки, адже потребує лише до 30 відсотків ресурсів всієї галузі охорони здоров’я. Саме тому розвиток первинної медико-санітарної допомоги став для багатьох країн виходом із кризової ситуації в системі медицини.

Як зазначили учасники слухань, серед яких, зокрема, представники зацікавлених міністерств і відомств, Національної академії медичних наук, вищих медичних навчальних закладів, фахівці у галузі медицини, науковці та експерти, запровадження сімейної медицини в Україні відбувається повільно і не системно. Тож необхідно вжити невідкладних заходів, щоб завершити розпочате реформування первинного рівня медичної допомоги, в тому числі й повноцінного інституту сімейної медицини, що відповідатиме кращим міжнародним стандартам і врешті забезпечить усі потреби населення в первинній медичні допомозі.

За даними МОЗ, нині на більшості територій створено 565 центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги. Однак загальна потреба в таких закладах по Україні становить не менш як 720. Водночас у 2015 році, за даними МОЗ, лікарями загальної практики — сімейними лікарями — працювали 13 336 осіб, що становить лише 50 відсотків від наявної потреби. Крім того, станом на 2015 рік налічувалось 380 сільських лікарських амбулаторій, в яких жодна посада не заміщена лікарем (основним працівником) та 645 ФАПів без середнього медичного персоналу.

Заслухавши доповіді щодо стану впровадження сімейної медицини в Україні та формування національної моделі первинної медичної допомоги, досвіду окремих регіонів та м. Києва, а також досвіду роботи сімейних амбулаторій та окремих фахівців у цій сфері, у тому числі приватних лікарів первинної ланки, учасники засідання підтримали проект рекомендацій комітетських слухань. У ньому, зокрема, визначено кроки, що сприятимуть удосконаленню умов надання первинної медичної допомоги населенню та подальшому просуванню медичної реформи.

Вл. інф.

ДОВІДКОВО

Система первинної медико-санітарної допомоги в різних країнах є різною залежно від історичних умов розвитку. Однак більшість із них базується на принципах загальної практики — сімейної медицини.

Нині в багатьох державах частка лікарів загальної практики — сімейної медицини серед усіх лікарів становить від 30 до 50 відсотків. Їхня питома вага найбільша у Франції — 54, а найменша в Іспанії — 15 відсотків, у США вона становить 39 відсотків. В Європі на 100 000 населення в середньому припадає 68 сімейних лікарів (від 47 в Голландії до 115 в Бельгії).