Діяльність поліції охорони, яка входить в систему Національної поліції України, не фінансується з державного бюджету, а існує за кошти від надання послуг охорони за договорами та виконує всі соціально-економічні гарантії держави для поліцейських, які проходять службу в поліції охорони.
Стаття 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначає, що суб’єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо на цьому ринку в нього немає жодного конкурента або не зазнає значної конкуренції унаслідок обмеженості можливостей доступу інших суб’єктів господарювання щодо закупівлі сировини, матеріалів та збуту товарів, наявності бар’єрів для доступу на ринок інших суб’єктів господарювання, наявності пільг чи інших обставин.
На сьогодні є чинною Методика визначення розмірів цін на послуги з охорони об’єктів всіх форм власності та таких, що підлягають обов’язковій охороні підрозділами ДСО, затверджена наказом МВС і Мінекономіки від 02.03.2001 р. №171/51.
Одночасно розроблено проект нової Методики формування вартості послуг, які надаються органами поліції охорони, котра проходить процедуру погодження із зацікавленими органами, установами та підрозділами.
Кабінет Міністрів України, виходячи з того, що він є одним із суб’єктів забезпечення національної безпеки, відповідно до статті 4 Закону України «Про основи національної безпеки», до основних його функцій згідно зі статтею 10 цього закону належать: створення нормативно-правової бази, необхідної для ефективного функціонування системи національної безпеки; розроблення науково обґрунтованих пропозицій і рекомендацій щодо прийняття управлінських рішень з метою захисту національних інтересів України; запобігання та усунення впливу загроз і дестабілізуючих чинників на національні інтереси.
Враховуючи діяльність на території України незаконних збройних формувань, зростання рівня злочинності, незаконний обіг вогнепальної зброї, що може бути використана при нападах на об’єкти всіх форм власності, у тому числі особливо важливі, виникла необхідність забезпечення їх охорони, у зв’язку з чим 11 листопада 2015 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову №937 «Питання забезпечення охорони об’єктів державної та інших форм власності» (далі — Постанова Кабінету Міністрів України №937).
До того ж рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 01.03.2014 р., зважаючи на рішення Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації щодо використання збройних сил Російської Федерації на території України, МВС доручено забезпечити посилену охорону об’єктів енергетики та критичної інфраструктури.
На сьогодні питання посилення охорони об’єктів енергетичної і транспортної інфраструктури є одним із основних напрямів державної політики національної безпеки України, що затверджені Указом Президента України від 26 травня 2015 року №287/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України».
Згідно з положеннями Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і Конституції України, людина, її життя і здоров’я, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Обов’язком держави з реалізації права на життя вважається створення належних умов для реалізації цього права.
Постанова Кабінету Міністрів України №937 не може впливати на ринок охоронних послуг та конкуренцію на ньому, оскільки прийнята з огляду на необхідність забезпечення державної політики національної безпеки України в частині забезпечення охорони об’єктів стратегічного значення для економіки і безпеки держави від злочинних посягань та з метою недопущення порушень на об’єктах, що перебувають у сфері управління Кабінету Міністрів України, захисту життя людей.
Станом на 01.01.2016 р. кількість суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність за КВЕД-2010 «80.10 — діяльність приватних охоронних служб» (без урахування окупованих територій: АР Крим та м. Севастополь), збільшилася на 454 суб’єкти (становить 5117 суб’єктів господарювання) у порівнянні з їх кількістю станом на 01.01.2015 р., що підтверджує зростання і розвиток ринку охоронних послуг.
Постають питання:
На підставі чого і чому рішення уряду як вищого центрального органу виконавчої влади оскаржуються приватними охоронними суб’єктами господарювання?
В якій ще європейській країні існує неповага до таких рішень?
Чи зможуть приватні охоронні структури забезпечити належну охорону державних об’єктів стратегічного значення для економіки і безпеки, енергетики та критичної інфраструктури держави?
Органи поліції охорони дають понад 20 тисячам громадян реалізувати право на працю та належний соціальний рівень життя, є одними із великих платників податків та забезпечують надходження до бюджетів усіх рівнів. Діяльність органів поліції охорони є висококваліфікованою, професійною та найефективнішою, ціна відповідає якості послуг, що надаються.
Окрім того, вказана постанова уряду останні півроку перебувала на розгляді в Антимонопольному комітеті України, за результатом було прийнято рішення, зміст якого не викликає сумніву: охорону об’єктів стратегічного значення для економіки і безпеки держави від злочинних посягань необхідно забезпечувати силами держави, в тому числі поліцією охорони. До того ж Антимонопольний комітет України рекомендував законодавчо визначити єдині критерії віднесення цих об’єктів до таких, що охоронятимуться спеціальними суб’єктами, в тому числі поліцією охорони.
Отже, реалізація державної політики у сфері забезпечення національної безпеки держави урядом є виваженою та правильною і не може ставитись під сумнів та бути предметом дискусій.

Сергій БУДНИК, генерал поліції третього рангу, начальник Департаменту поліції охорони.

Довідково

7 листопада 2015 року набрав чинності Закон України «Про Національну поліцію», на підставі якого Закон України «Про міліцію» втратив чинність, у зв’язку з чим МВС було прийнято рішення про ліквідацію підрозділів Державної служби охорони (далі — ДСО).
Пунктом 19 частини 1 статті 23 цього закону визначено, що поліція відповідно до покладених на неї завдань здійснює охорону об’єктів права державної власності у випадках та порядку, визначених законом та іншими нормативно-правовими актами.
На виконання статті 13 Закону України «Про Національну поліцію» 13 жовтня 2015 року постановою уряду №834 утворено органи поліції охорони, що здійснюють аналогічні ДСО функції охорони.
Статтею 3 Закону України «Про джерела фінансування органів державної влади» встановлено обмеження фінансування органів державної влади, крім послуг з охорони, що надаються на договірних засадах.

 

 

С. Будник.