Про успіхи і досягнення вищого навчального закладу-переселенця «Голосу України» розповів ректор Донецького юридичного інституту МВС України, професор Віктор Бесчастний.


— Вікторе Миколайовичу, цього року інституту виповнилося 55 років. Однак події на сході змусили до переведення вишу до Кривого Рогу. Як облаштувалися на новому місці та чи маєте вже приміщення?


— У 2014 році збройний конфлікт на сході приніс тяжкі випробування для жителів регіону. Не стали винятком і ВНЗ. Щоб зберегти освітньо-науковий потенціал Донбасу, виші з тимчасово окупованих територій передислокували в інші регіони України. Серед таких був і Донецький юридичний інститут МВС України, який у липні 2014 року першим було переведено з Донецька до Маріуполя та розміщено на базі Маріупольського училища професійної підготовки працівників міліції. А вже у жовтні 2014 року відповідно до наказу МВС України передислоковано до Кривого Рогу та розміщено в приміщенні Центру спеціалізації Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за адресою: м. Кривий Ріг, 7-й Зарічний мікрорайон, 24, де тепер розташовано адміністративний підрозділ інституту та проходять курси підвищення кваліфікації працівники патрульної поліції. Звичайно, на новому місці довелось вирішувати багато нагальних проблем, які поставали на шляху нашої освітньої та наукової діяльності.


— До речі, вся матеріально-технічна база інституту була втрачена і її довелося створювати з нуля. Що зроблено на сьогодні, у чому є потреба?


— Донецький юридичний інститут — єдиний з двох вишів-переселенців системи МВС зі сходу України, який, залишившись без матеріально-технічної бази, не припиняв своєї діяльності, забезпечивши освітній процес спочатку в Маріуполі, а згодом — у Кривому Розі без жодного об’єкта власної інфраструктури. Тут на думку приходять слова відомого американського винахідника Стіва Джобса: «Зроби крок — і дорога з’явиться сама собою». Так, крок за кроком згуртований колектив однодумців, відданих своїй справі, інституту, освітянським та науковим традиціям України, й вірних присязі, почав працювати над відновленням і розвитком навчального закладу за новим місцем дислокації. Це стало не лише новою сторінкою в історії Донецького юридичного інституту, а й новою главою успіху і активного всебічного розвитку в літописі навчального закладу.
Завдяки дієвій підтримці Міністерства внутрішніх справ України, Криворізької міської влади, громаді та спільним зусиллям усіх працівників, зокрема й професорсько-викладацького складу, у найкоротший термін, за три місяці було відремонтовано будівлю покинутого навчального корпусу на вул. Степана Тільги (Революційній), 21, де вже з 1 вересня 2015 року в аудиторіях розпочалися перші заняття. Тепер тут розташовані навчальні аудиторії, лекційні зали, кабінети для викладачів, загальна бібліотека та гостьові кімнати для працівників інституту.


Крім того, в квітні 2016 року Криворізькою міською радою було додатково надано інституту покинутий цілісний навчальний комплекс за адресою:       м. Кривий Ріг, вул. Співдружності, 92а. Будівля має значний потенціал: численні навчальні аудиторії, актова зала, бібліотека, гуртожиток для курсантів на 350 осіб, їдальня, два спортивні зали та майданчики, тир тощо. Завдяки зусиллям колективу цей навчальний комплекс з підготовки поліцейських у вересні 2016 року відчинив свої двері для 100 курсантів Національної поліції України.


Керівництво та колектив вишу, який сьогодні становлять 190 працівників, роблять усе можливе, щоб створити повноцінні комфортні умови для навчання й мати необхідне матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності. Особливу увагу приділено бібліотеці, яка почала створюватись фактично з «нуля», поповнюючи свій фонд сучасною навчальною та науковою літературою. За моєю ініціативою у 2015 році у нашому навчальному закладі було започатковано акцію «Подаруй бібліотеці книгу». Естафету доброчинності відкрив Харківський національний університет внутрішніх справ, який 22 січня 2015 року подарував загальній бібліотеці Донецького юридичного інституту перші 228 примірників літератури. Підтримали ініціативу й наші співробітники, студенти, слухачі та випускники. Осторонь не залишилися колективи інших вишів України, бібліотек, спонсори, меценати. До формування фонду бібліотеки долучилися колективи Міністерства внутрішніх справ та усіх п’яти відомчих вищих навчальних закладів, Конституційного Суду України, Української гельсінської спілки з прав людини, ОБСЄ та провідні виші країни — Київський національний університет імені Шевченка, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Запорізький національний університет, Київський університет права НАН України, Київський кооперативний інститут бізнесу і права, Національний університет «Києво-Могилянська академія» тощо. У результаті завдяки спільним зусиллям та дієвій підтримці всіх небайдужих, менше ніж за два роки бібліотечний фонд інституту становить понад 35000 примірників.


— Вам вдалося зберегти викладацький колектив чи були змушені на місці шукати нових спеціалістів?


— Разом з інститутом до Кривого Рогу виїхало 150 працівників та 800 студентів, які продовжили здобувати вищу освіту. Курсанти, з огляду на відсутність відповідної матеріально-технічної бази, були направлені для продовження навчання до інших вищих навчальних закладів системи МВС.


Проте науковий потенціал інституту не було втрачено, він постійно розвивається та покращується. Натепер освітню діяльність забезпечують 17 підрозділів інституту, з них п’ять кафедр, науково-дослідна лабораторія з проблемних питань правоохоронної діяльності, де трудяться 68 науково-педагогічних працівників. У підрозділах інституту працюють 15 докторів наук (з них 10 докторів юридичних наук), чотири професори, 58 кандидатів наук (з них 42 кандидати юридичних наук). Тільки за останній рік інститут поповнився 8 докторами юридичних наук та 10 кандидатами наук, більшість з яких є вихованцями навчального закладу.


— Чи мають викладачі та студенти належні умови для проживання?


— Для вирішення житлового питання у рамках співпраці Представництва Датської Ради у справах біженців із громадою працівників інституту, що мають статус внутрішньо переміщених осіб, було надано допомогу в обладнанні кімнат готельного типу для сімей науково-викладацького складу в гуртожитку головного корпусу Донецького юридичного інституту МВС України. У 2016 році почав функціонувати гуртожиток для студентів-переселенців із зони проведення АТО, де проживають 55 осіб.


— Скільки студентів у вас навчається, яка спеціалізація, чи є можливість продовження навчання в аспірантурі та захисту кандидатських дисертацій на базі інституту?


— Цього року інститут успішно пройшов акредитацію за освітніми рівнями бакалавра та магістра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста зі спеціальності 081 «Право» з терміном дії сертифікатів до 2026 року. У 2016 році завдяки системній роботі колективу збільшено кількість курсантів, слухачів та студентів.


Нині в інституті на всіх формах навчаються 1200 осіб. Серед них, на бакалавраті — 1025 осіб, у магістратурі — понад 100, здобувають освітньо-науковий рівень доктора філософії у галузі права — 36 осіб. Необхідно зазначити, що лише у 2016 році інституту вдалось прийняти на навчання 725 осіб. Сьогодні у нас навчається майже 500 поліцейських та працівників територіальних підрозділів Національної поліції України.
З урахуванням нових вимог, що висуваються до здійснення освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні, Донецький юридичний інститут успішно пройшов ліцензування аспірантури та здійснює подальшу підготовку докторів філософії у галузі знань «Право» (кандидатів юридичних наук). Ліцензійний обсяг набору — 15 осіб. Згідно з розробленою освітньо-науковою програмою підготовка аспірантів в інституті здійснюється за денною і заочною формами зі спеціальностей: 12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.05 — трудове право; право соціального забезпечення; 12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 12.00.09 — кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.


Збільшено мережу спеціалізованих вчених рад інституту. Так, в інституті подовжено діяльність спеціалізованої вченої ради за спеціальністю 12.00.09 — Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Крім того, у вересні 2016 року відкрито другу спеціалізовану вчену раду зі спеціальності 12.00.05 — трудове право; право соціального забезпечення; 12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.


Таким чином, з вересня цього року Донецький юридичний інститут забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти за всіма ступенями та рівнями вищої освіти (від бакалавра до доктора наук). Також в інституті видається фаховий збірник наукових праць «Проблеми правознавства і правоохоронної діяльності».


— Чи плануєте створення нових факультетів?


— Саме створення факультетів та кафедр, розширення своєї діяльності у Маріуполі, де навчатимуться майбутні офіцери Національної поліції, і є нагальними завданнями, які сьогодні стоять перед інститутом. Керівництво та колектив вишу роблять усе можливе, щоб створити повноцінні комфортні умови для навчання й мати необхідне матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності.


— Однак не лише науковими досягненнями відомий інститут, ваші студенти є багаторазовими переможцями та призерами європейських та світових форумів. У яких видах спорту вони є переможцями, чи маєте належні умови для тренувань?


— Вирує в інституті не лише навчально-виховний процес, наукова діяльність, а й спортивне життя, адже представники колективу інституту входять до складу Національної збірної команди України з гирьового спорту, є активними, багаторазовими переможцями та призерами європейських та світових форумів, завоювавши більш як 50 престижних нагород. Серед співробітників нашого навчального закладу є спортсмени всеукраїнського, європейського та міжнародного рівня, котрі неодноразово ставали переможцями різнопланових спортивних змагань:


— Гаража Леонід Федорович, випускник інституту 2005 року, майстер спорту України з гирьового спорту, тренер І категорії, суддя І категорії;


— Душкевич Євген Володимирович, випускник інституту 2016 року, майстер спорту України з гирьового спорту;


— Клименко Станіслав Ігорович, випускник інституту 2013 року, майстер спорту міжнародного класу з гирьового спорту;


— Івлєв Олександр Михайлович, кандидат у майстри спорту України з хокею, кандидат наук з фізичного виховання та спорту;


— Мердов Станіслав Павлович, майстер спорту України з боксу, інтерконтинентальний чемпіон світу за версією WBO (2006);


— Сасік Артур Сергійович, майстер спорту України з гирьового спорту, заслужений тренер України, суддя національної категорії.


Успішні спортивні показники працівників інституту не можуть не надихати студентів інституту, які постійно ініціюють проведення спортивних змагань з різних видів спорту. Яскравим останнім прикладом цього є    2-ге місце, яке посіла курсантка 104-го взводу Лазебна Дар’я на Чемпіонаті світу серед юнаків та юніорів з пауерліфтингу, який відбувся цьогоріч у польському місті Щирк на початку вересня.


Фактично історія Донецького юридичного інституту протягом останніх двох років — це історія щоденної боротьби за збереження колективу працівників та студентів, яка наповнена успіхами та перемогами, розчаруваннями, сподіваннями та мріями на майбутнє. Ми довели, що наш дружній колектив науковців, викладачів, співробітників, студентів, слухачів та курсантів є великою силою, здатною вирішувати непрості й, здавалося б, нерозв’язні завдання.


Інтерв’ю провела Ліна КУЩ.

 

Під час урочистостей 1 вересня студентський квиток та символічний ключ до знань вручив ректор Донецького юридичного інституту МВС України, професор Віктор Бесчастний (у центрі).

 


Фото надано групою зв’язків з громадськістю ДЮІ МВС України.