Уже понад рік тривають баталії з приводу Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти.

 


Нарешті після довгих дискусій, перемовин з громадськістю і різними відомствами, після численних нарад і круглих столів сьогодні маємо повністю сформований склад Нацагентства. Відповідно до концепції, закладеної в Законі України «Про вищу освіту», в ньому забезпечене представництво різних груп стейхолдерів вищої освіти. До Нацагентства увійшли представники вищих навчальних закладів різних форм власності, Національної академії наук, галузевих академій наук, роботодавців та студентства. Серед 25 членів НАЗЯВО три академіки та чотири члени-кореспонденти національних академій наук, 15 осіб мають науковий ступінь доктора наук та шість — кандидата наук, дев’ять — почесне звання заслуженого працівника освіти України, заслуженого діяча науки і техніки України чи заслуженого діяча мистецтв України.


Важливий кроком, який дасть змогу запустити роботу організації, стало обрання кандидатур на посаду голови та заступників Нацагентства, яке відбулося 21 жовтня 2016 року в залі засідань Національної академії мистецтв.


У виборах взяли участь 24 з 25 його членів. Серед гостей і запрошених були заступник міністра освіти і науки Роман Греба, члени Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти Олександр Співаковський і Тарас Кремінь, директор Американських Рад з міжнародної освіти Ярема Бачинський, громадські експерти. Освітній портал «Педагогічна преса» здійснював відеотрансляцію, що дало можливість всій зацікавленій громадськості спостерігати он-лайн за демократичністю процедури виборів керівництва Національного агентства.


Вибори відбувалися з помітною долею напруження і мали характер справедливої конкурентної боротьби. Бажання змагатися за статус керівника висловили двоє членів агентства — Сергій Храпатий (доктор фізико-математичних наук, співробітник департаменту гуманітарної політики Кабміну) та Руслан Гурак (кандидат юридичних наук, голова Державної інспекції навчальних закладів). Обидва кандидати мають досвід роботи як у вищій освіті, так і у сфері державного управління, обидва обрані на з’їзді представників вищих навчальних закладів державної форми власності.


Це були чесні змагання між авторитетними і потужними лідерами, сили яких приблизно рівні й кожен з яких має своє бачення розвитку системи забезпечення якості вищої освіти. Кожному з них було надано можливість оголосити свою програму, а також відповісти на запитання присутніх.


Результати голосування були і несподіваними, і очікуваними: Р. Гурак отримав 11 голосів підтримки, С. Храпатий — 13. Відтак перемога Сергія Храпатого відбулася з незначною перевагою в кількості голосів, що засвідчило чесність і неупередженість виборів.


Члени Нацагентства обрали також чотирьох заступників голови. Із шести номінованих кандидатів найбільше голосів отримали І. Чугунов (доктор економічних наук, Київський національний торговельно-економічний університет, отримав 20 голосів), С. Бабак (доктор технічних наук, Університет новітніх технологій, 20 голосів), В. Хареба (доктор сільськогосподарських наук, Національна академія аграрних наук, 19 голосів), С. Курбатов (доктор філософських наук, Національна академія педагогічних наук, 18 голосів). Всіх обраних посадовців Національне агентство рекомендуватиме для затвердження Кабміном.


Слід зазначити, що функції Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти надзвичайно важливі. За законом Нацагентство:


— формує ключові вимоги до системи забезпечення якості вищої освіти, аналізує якість освітньої діяльності вищих навчальних закладів;


— проводить ліцензійну експертизу;


— формує пропозиції щодо переліку спеціальностей вищої освіти;


— формує єдину базу даних спеціалізацій на кожному рівні вищої освіти;


— проводить акредитацію освітніх програм;


— формує критерії оцінки якості освітньої діяльності, у тому числі наукових здобутків, за якими можуть визначатися рейтинги вищих навчальних закладів України;


— акредитує спеціалізовані вчені ради вищих навчальних закладів (наукових установ) і розробляє порядок присудження наукових ступенів;


— акредитує незалежні установи оцінювання та забезпечення якості вищої освіти.


Більшість своїх функцій Нацагентство має виконувати у співробітництві з Міністерством освіти і науки України. Проте агентство в жодному разі не є структурним підрозділом, що перебуває у підпорядкуванні МОН чи будь-якого іншого органу державної влади. За законом воно має бути справді незалежною інституцією, яка забезпечить дієву систему оцінки якості вищої освіти, організацію активного міжнародного партнерства, оптимальне використання зарубіжного досвіду у цій сфері.


Саме тому, на мою думку, надзвичайно важливо зберегти незалежність Національного агентства, його самостійність в експертній розробці принципів і підходів до оцінки якості вищої освіти. Лише статус незалежної установи може допомогти йому увійти до Європейської асоціації з забезпечення якості вищої освіти (European Assocіatіon for Qualіty Assurance іn Hіgher Educatіon).


Нам необхідно утворити якісно нову інституцію, яка справді сформує свіже бачення розвитку вітчизняної вищої освіти, а не стане реінкарнацією Вищої атестаційної чи Акредитаційної комісій України.


Комітет з питань науки і освіти всіляко підтримує діяльність Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти саме у статусі незалежної, незаангажованої установи. Завдяки зусиллям комітету у проекті Державного бюджету на 2017 рік для потреб Нацагентства додатково передбачено 4,5 млн. грн. Також проводяться консультації щодо надання цій інституції статусу головного розпорядника бюджетних коштів. Сподіваюсь, що це сприятиме утвердженню справжньої незалежності новоствореного органу з надзвичайно важливими повноваженнями і місією для розвитку вищої освіти.


На жаль, неспроможність агентства протягом всього цього часу здійснювати свої функції завдала і досі завдає великої шкоди вищим навчальним закладам нашої країни. Тому стратегічно важливим є розуміння високопосадовцями неприпустимості подальших зволікань чи перешкод у роботі НАЗЯВО. Вища освіта гостро потребує якнайшвидшого запуску роботи цієї установи. Від агентства очікують, що воно зміцнить довіру до нашої вищої освіти і дозволить запобігти відтоку людського та інтелектуального капіталу з України. Врятувати якість нашої вищої освіти в буквальному сенсі означає врятувати всю систему української освіти.


Але для того, щоб забезпечити ефективну роботу Нацагентства, необхідно визнати демократичні правила гри і процедури, на основі яких воно сформоване, і відмовитися від спроб піддавати його БУДЬ-ЯКОМУ впливу.


Олександр СПІВАКОВСЬКИЙ, народний депутат України, перший заступник голови Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України.