Угоду про міжвузівське співробітництво підписали декани економічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України Анатолій Діброва та факультету економіки і менеджменту Словацького аграрного університету міста Нітра Олена Горська (на знімку). Вона передбачає запровадження дворічної міжнародної магістерської програми подвійних дипломів зі спеціальності «бізнес-економіка».

— Згідно з угодою, протягом першого і четвертого семестрів наші студенти навчатимуться на факультеті економіки і менеджменту університету в місті Нітра, а протягом другого і третього — у Києві, на відповідному факультеті НУБіП України, — розповідає Анатолій Діброва. — За кордоном викладання відбуватиметься англійською мовою, словацьку вони опановуватимуть як іноземну. Ми детально відпрацювали навчальний план, його структуру, а також питання, пов’язані з взаємним визнанням отриманих оцінок (кредитів ECTS). Після захисту магістерської роботи і складання підсумкового іспиту студенти отримають одразу два дипломи — Національного університету біоресурсів і природокористування України та закордонного вишу. Згідно зі словацьким дипломом, їм буде присвоєно освітній ступінь магістра за спеціальністю «бізнес-економіка» і звання «інженер». Це розширить можливості для працевлаштування наших випускників. Паралельно вони здобудуть диплом нашого вишу за спеціальністю «економіка» (спеціалізація — «прикладна економіка»).

Потрапити до міжнародної магістерської програми зможуть студенти, що завершили навчання за освітнім ступенем «бакалавр» у галузі економіки, бізнесу, менеджменту та пов’язаних із ними соціальних наук.

Під час підписання угоди Анатолій Діброва зазначив, що співробітництво двох вишів розвивається впродовж десяти років. За словами його словацької колеги Олени Горської, йдеться не лише про обмін викладацьким досвідом, а й про співпрацю у наукових дослідженнях та академічну мобільність. За її словами, завдяки інтернаціоналізації навчання студенти обох вишів матимуть змогу значно збільшити свою «додану вартість» та конкурентоспроможність на ринку праці. Саме цьому й сприятиме щойно підписана угода.

Раніше, 2015 року, керівництвом факультету економіки Національного університету біоресурсів і природокористування було досягнуто домовленості про надання подвійних дипломів з відповідним факультетом Варшавського університету наук про життя.

На факультеті економіки НУБіП, який торік відзначив своє 65-ліття, нині навчається 2215 студентів, зокрема 1270 — на денній формі і 945 на заочній. Переважно це сільська молодь, серед них — чимало випускників профільних технікумів та коледжів.

Анна СМІЛЯНСЬКА.

Фото Андрія НЕСТЕРЕНКА.

Більше фото тут — www.golos.com.ua