Закон України

Про внесення зміни до пункту 2 Закону України «Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої)»

Верховна Рада України постановляє:

1. Пункт 2 Закону України «Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої)» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 43, ст. 418) після абзацу «пункти 1, 2, 3 статті 11» доповнити новим абзацом такого змісту:

«пункти 3, 4 статті 12».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ,

17 травня 2017 року.

№ 2034-VІІІ.