ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою»

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 41, ст. 491) такі зміни:

1) у частині першій статті 1:

абзац восьмий після слова «бджолосімей» доповнити словами «водних біоресурсів»;

в абзаці дев’ятому слово «риби» замінити словами «водних біоресурсів»;

2) у частині другій статті 13 слова «(центральному органі виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів)» замінити словами «(центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства)»;

3) в абзаці четвертому частини першої статті 22 слова «живих водних ресурсів» замінити словами «водних біоресурсів»;

4) у частині третій статті 23 слово «риби» замінити словами «водних біоресурсів»;

5) у тексті Закону слова «риба та інші водні живі ресурси» в усіх відмінках і числах замінити словами «водні біоресурси» у відповідному відмінку і числі.

2. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ,

18 травня 2017 року.

№ 2041-VІІІ.