— Я вклала іноземну валюту на депозит до одного з банків. Зважаючи на нестабільну ситуацію в економіці,  підписала депозитний договір, за яким у будь-який час мала можливість повернути собі гроші. Так сталося, що гроші мені знадобилися до кінця строку дії договору. Проте банк повернув мені гроші в гривнях, а не в доларах, та ще й за невигідним курсом. Чи законно це, і що робити для повернення моїх грошей?

Олександра М., 

м. Київ.

Найімовірніше, працівники банку скористалися положеннями постанови Національного банку України «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» від 13 грудня минулого року за №410, підпункт 6 пункту 6 якої дає право банкам достроково повертати вклади, залучені в іноземній валюті, у національній валюті за курсом купівлі іноземної валюти уповноваженого банку на день проведення операції. Проте при достроковому поверненні іноземної валюти виплачувати вклад гривнями не обов’язок банку, а, відповідно до зазначеної вище постанови, його право. Така особливість повернення валюти у гривневому еквіваленті у строковому депозитному договорі мала би бути прописаною. Повернення ж валютного депозиту після закінчення терміну дії договору однозначно відбувається в іноземній валюті, яку було розміщено в банку, а не у гривнях. У цьому разі має місце укладення не строкового договору, а договору банківського вкладу на першу вимогу (коли депозит можна забрати у будь-який час). Тож банк перевищив свої права.
Одночасно варто нагадати, що відповідно до підпункту 9 пункту 6 цієї само постанови НБУ банки зобов’язані обмежити видачу (отримання) готівкових коштів в іноземній валюті з поточних і депозитних рахунків клієнтів через каси та банкомати в межах до 250 000 гривень на добу на одного клієнта в еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України.
Надання постановою НБУ у випадках дострокового припинення дії депозитних договорів права банкам на повернення інвалютних депозитів в еквіваленті національної валюти або встановлення обмежень розміру виплат на добу суперечить загальним нормам законодавства про право власності, зокрема, нормам Конституції України (ст. 41), Цивільного кодексу України (ст. ст. 319, 321) та положенням норм міжнародного права (ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої Україною, а, відтак, чинною на всій території нашої держави).
Проблему повернення грошей з депозиту в тій валюті, в якій було зроблено вклад, можливо розв’язати лише в судовому порядку.

Сергій ДЕМСЬКИЙ, юрист.