28 вересня 2017 року в Інституті законодавства Верховної Ради відбувся комунікативно-експертний захід, присвячений обговоренню проблем державного управління у надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру в Україні та Німеччині.

 

У зустрічі взяли участь представники німецьких та українських державних установ, наукових і науково-дослідницьких закладів: Даніель Зайберлінг, керівник проектів Фонду Ганса Зайделя в Україні, Крістіан Рік, радник Пожежної служби, керівник відділу технічної безпеки, інженер; Андреас Озель, позаштатний викладач з подолання надзвичайних ситуацій компанії “Люфтганза”; Кузніченко С. О., головний науковий співробітник Інституту законодавства, доктор юридичних наук; Андреєв С. О., начальник Центру досліджень національної безпеки та конфліктів Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління; Терент’єва А. В., завідувач кафедри державної служби, управління та навчання за міжнародними проектами Інституту державного управління у сфері цивільного захисту, доктор наук з державного управління, професор та інші.


Відкриваючи засідання, Бершеда Є. Р., перший заступник директора Інституту законодавства, член-кореспондент НАН України, наголосив на актуальності та практичній значущості вивчення досвіду Німеччини щодо управління у разі надзвичайних ситуацій та подякував представництву Фонду Ганса Зайделя в Україні та німецьким експертам за участь у цій експертній зустрічі і готовність поділитися власними знаннями та досвідом.


Крістіан Рік розповів про особливості системи організації управління у надзвичайних ситуаціях у Німеччині, акцентувавши увагу на її децентралізованому характері, пояснюючи, що саме органи місцевої влади наділені широким колом повноважень щодо забезпечення цивільного захисту. У землях Німеччини, які є відносно самостійними суб’єктами Федерації, органи місцевої влади мають значну автономність у питаннях планування та реалізації заходів щодо запобігання та протидії надзвичайним ситуаціям.


Андреас Озель поцікавився основними проблемами української системи управління у надзвичайних ситуаціях, зокрема особливостями її організації та функціонування на територіальному рівні. Німецький експерт роз’яснив, що у Німеччині, на відміну від України, не використовується класифікація надзвичайних ситуацій за характером джерела походження.


На прохання німецьких колег українські учасники засідання повідомили про Єдину державну систему цивільного захисту України, систему національного законодавства з питань цивільного захисту, а також про найбільш актуальні проблеми у цій сфері. Зокрема, було роз’яснено суть національного підходу до розмежування функцій та завдань щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації між центральними, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування України, а також поінформовано про спосіб та критерії класифікації надзвичайних ситуацій. Окреслено особливості українського правового регулювання режимів надзвичайної ситуації та надзвичайного стану. Також учасники засідання розповіли про власний практичний досвід участі у діях органів управління сил цивільного захисту щодо реагування на надзвичайні ситуації.


Під час спільного експертного обговорення проблематики німецькі та українські колеги обмінялися думками та виявили зацікавленість у подальшій співпраці, спрямованій на науково-експертне забезпечення підвищення ефективності державного управління у сфері цивільного захисту.