Війна життя не зупинить. Люди одружуються, народжуються, вмирають. Усе йде, як-то кажуть, своєю чергою. Проте будь-яка зміна в житті людини потребує юридичного визнання, легалізації. Саме тому факти народження фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті потребують державної реєстрації. Здійснюють її органи державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦСи) України: районні, районні в містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні відділи головних територіальних управлінь юстиції, виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, а також дипломатичні представництва та консульські установи України.
Проте внаслідок сепаратистських настроїв, за підтримки збройної агресії Російської Федерації складалася ситуація, за якої певна частина громадян України перебуває за межами підконтрольної українській владі території. При цьому влада не може визнати легальними, такими, що мають юридичну силу, будь-які документи, видані незаконними формуваннями або органами Російської Федерації. Певною мірою ситуація ускладнюється ще й тим, що законодавець не встиг урегулювати окремі нові суспільні відносини, які склалися внаслідок військового конфлікту на сході країни та анексії Криму, зокрема не встановив позасудовий порядок державної реєстрації актів цивільного стану. А тому в разі, якщо подія народження або смерті відбулася на окупованій території України, необхідною умовою її реєстрації є проходження судової процедури встановлення фактів, що мають юридичне значення.
Отже, для отримання українських документів про народження або смерть на тимчасово окупованій території, необхідно звернутися із заявою про встановлення фактів, що мають юридичне значення, до будь-якого суду за межами такої території України незалежно від місця проживання заявника.
Подати заяву про встановлення факту народження/смерті можуть:
* для встановлення факту народження — батьки, родичі, їхні представники або інші законні представники дитини (усиновителі, опікуни, піклувальники). У разі, якщо в суд звертається представник батьків або родичів дитини, то йому необхідно надати суду довіреність. Також право звернення до суду мають баба, дід, сестра, брат, мачуха, вітчим.
* для встановлення факту смерті — родичі померлого або їхні представники.
Відповідно до ст. 317 нової редакції Цивільного процесуального кодексу України, яка набула чинності 15 грудня цього року, справи про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України розглядаються невідкладно з моменту надходження відповідної заяви до суду. У рішенні про встановлення факту народження особи обов’язково зазначаються встановлені судом дані про дату і місце народження особи, про її батьків. Рішення в справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України підлягає негайному виконанню. Копія судового рішення видається учасникам справи негайно після проголошення такого рішення або невідкладно надсилається судом (у разі відсутності заявника під час проголошення рішення) до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації народження або смерті особи.
Подаючи заяву до суду, у ній треба зазначити: який факт необхідно встановити (народження, смерть) та з якою метою; причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт; докази, що підтверджують факт. Також можна додати відмову органу РАЦСу в реєстрації факту народження або смерті, якщо до звернення до суду ви намагалися зареєструвати факт народження або смерті на підконтрольній території.
До заяви про встановлення юридичного факту необхідно додати всі наявні документальні підтвердження факту, зокрема: документи, видані на непідконтрольній території України (суд розглядає їх як додатковий письмовий доказ, який може підтвердити подію, що відбулася). Це можуть бути, наприклад, медичні документи (довідки про аналізи, УЗІ, акти обстеження вагітної тощо), свідоцтво про народження/смерть, фотографії, відеозйомка (вагітності, зустрічі батьком матері та дитини після пологів, поховання), довідки, чеки тощо. Якщо є можливість, то до суду можна запросити і свідків, які можуть засвідчити подію, факт якої встановлюють в суді.
Не зайвим буде нагадати, що за подання заяви до суду про встановлення факту, що має юридичне значення, беруть судовий збір у сумі 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду. Тобто, до 31 грудня 2017 року це буде 320 грн (прожитковий мінімум 1600 грн), а з 1 січня 2018-го — 352,4 грн (прожитковий мінімум 1762 грн).
У разі подання заяви про встановлення факту смерті особи, що загинула або зникла безвісти в районах проведення воєнних дій чи антитерористичної операції, заявник звільняється від сплати судового збору.

Сергій ДЕМСЬКИЙ.

 

ДОВІДКОВО

Окупованою територією України вважаються: сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій, внутрішні морські води і територіальне море України навколо Кримського півострова, територія виключної (морської) економічної зони України вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглого до узбережжя континентального шельфу України, на які поширюється юрисдикція органів державної влади України відповідно до норм міжнародного права, Конституції та законів України, а також повітряний простір над цими територіями (ст. 3 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»). Також тимчасово окупованими територіями визнаються окремі райони, міста, селища і села Донецької та Луганської областей, в яких відповідно до Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування, до моменту виведення усіх незаконних збройних формувань, російських окупаційних військ, їхньої військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України та відновлення повного контролю України за державним кордоном України. (Постанова Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17 березня 2015 року № 254-VIII).