Цього року Міністерство освіти і науки запровадило нову форму вступного випробування — творчий залік. Регламент його проведення виші визначають на свій розсуд. Деякі з них — як-от Київський національний університет імені Тараса Шевченка — вже попередили: апеляції на результати творчого заліку не розглядатимуть.

Саме така перспектива відкривається перед майбутніми журналістами, які прагнуть вступити до одного з найпрестижніших ВНЗ країни. За визначеними в Київському національному університеті правилами, для вступу на відповідну спеціальність їм доведеться подати три сертифікати ЗНО (з історії України, української й іноземної мов, причому останню можна замінити математикою), але перед тим пройти творчий залік — написати есе на тему «Чому я хочу стати журналістом?». Для цього потрібно зареєструватися на сайті ВНЗ, заповнити відповідну електронну форму та прикріпити файл зі своїми роздумами на визначену тему. Про оцінку автора повідомлять електронною поштою. Від абітурієнтів, які склали творчий залік менш як на 60 балів, заяву на вступ до університету не прийматимуть.

Як визначено в затверджених наказом МОН Умовах прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2018 році, «творчий залік — форма вступного випробування, яка передбачає визначення достатності рівня творчих та/або фізичних здібностей вступника для участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію у випадках, передбачених Переліком конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти».

Такі заліки запроваджено замість творчих конкурсів на деякі педагогічні спеціальності, журналістику та окремі спеціалізації дизайну. Це дозволить вступникам заздалегідь підтвердити свої творчі здібності та взяти участь у конкурсі до різних навчальних закладів на підставі результатів ЗНО, кажуть у профільному міністерстві. Приймати творчі заліки виші розпочнуть вже з лютого, задовго до початку вступної кампанії, а завершать — у липні.

Складати їх доведеться і майбутнім вчителям фізкультури, які мають продемонструвати свої фізичні здібності. Про це йдеться у Правилах прийому на навчання до Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, оприлюднених на сайті вишу.

Як відомо, всіх шкільних педагогів (і фізиків, і ліриків, і вчителів фізвиховання) кілька років тому oб’єднали в межах однієї спеціальності — «середня освіта». Таку саму спеціальність мають і викладачі музики, які теж проходитимуть через попередні вступні випробування.

До прикладу, для вступу на факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені М. П. Драгоманова на спеціалізацію «музичне мистецтво» абітурієнтам доведеться скласти творчий залік та подати сертифікати ЗНО з трьох предметів — української мови та літератури, історії, а також з іноземної мови або математики (на вибір). Цікаво, що такий само перелік дисциплін передбачено і для майбутніх журналістів.