Закон України
Про внесення зміни до статті 115 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
щодо призначення дострокової пенсії за віком членам сімей осіб,
які загинули або померли внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я,
одержаних під час участі у Революції Гідності

Верховна Рада України постановляє:
I. Частину першу статті 115 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49 - 51, ст. 376 із наступними змінами) доповнити пунктом 5 такого змісту:
«5) дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, діти, які стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття, і батьки, яким надано статус особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», відповідно до абзацу чотирнадцятого пункту 1 статті 10 зазначеного Закону - після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок».
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ, 
8 лютого 2018 року.
№ 2281-VІІІ.