Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроекти про Національне бюро фінансової безпеки.

Під час чергового засідання народні депутати розглянули три законопроекти. Один із них, № 8157, визначено Президентом як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою. У ньому пропонується визначити мету, принципи, правові та організаційні засади створення та діяльності Національного бюро фінансової безпеки (далі — НБФБ), на яке покладається комплекс завдань щодо усунення загроз фінансовій безпеці держави, в тому числі, шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, віднесених до його підслідності.

Проектом також пропонується визначити завдання та повноваження НБФБ, запроваджуються елементи демократичного контролю за його діяльністю, обов’язки та відповідальність працівників НБФБ, основи його співпраці з державними органами, підприємствами, установами та організаціями, компетентними органами інших держав та міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами, а також порядок створення на основі кримінального аналізу та аналізу ризиків підґрунтя для кримінального переслідування осіб, злочинна діяльність яких несе загрозу фінансовій безпеці держави.

Альтернативним проектом № 8157-1 передбачається розділення сервісної та правоохоронної функцій фіскальної служби, ліквідація податкової міліції, оптимізація структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами в сфері фінансів, усунення дублювання їх функцій та cтворення нового державного правоохоронного органу, на який покладається обов’язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття злочинів у сфері формування та використання фінансових ресурсів держави, економічної безпеки.

Законопроектом пропонується створити Національне бюро фінансової безпеки України та встановити концептуальні положення його функціонування, згідно з якими НБФБ: здійснюватиме заходи із запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття злочинів у сфері формування та використання фінансових ресурсів держави. До його підслідності належатиме досудове розслідування злочинів, передбачених низкою статей Кримінального кодексу. Окрім того, передбачено: якщо під час розслідування вищевказаних злочинів будуть встановлені інші пов’язані злочини (у проекті вказаний конкретний перелік), то НБФБ зможе також їх розслідувати. Розслідування порушень, віднесених до компетенції бюро, зможуть здійснювати виключно його детективи. Передбачається, що інші правоохоронні органи, отримавши інформацію про можливе вчинення злочину, віднесеного до підслідності НБФБ, зобов’язані внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань та протягом трьох робочих днів передати всі матеріали кримінального провадження для подальшого досудового розслідування. Систему НБФБ складатимуть центральний апарат та сім територіальних управлінь.

В основі іншого альтернативного проекту           № 8157-2 лежать положення раніше зареєстрованого у Верховній Раді проекту закону про фінансову поліцію. Його метою є розділення сервісної та правоохоронної функцій фіскальної служби, ліквідація податкової міліції, оптимізація структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері фінансів, усунення дублювання їх функцій та створення Фінансової поліції, як центрального органу виконавчої влади, який здійснює діяльність із запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, що віднесені до його підслідності.

Члени комітету під час обговорення відзначали, що всі три законопроекти є ґрунтовними, базовими та визначають мету, принципи, правові та організаційні засади створення та діяльності нового органу у сфері фінансової безпеки, його завдання та повноваження, систему та структуру, встановлюють обов’язки та відповідальність його працівників, основи співпраці з державними органами, підприємствами, установами та організаціями, компетентними органами інших держав та міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами тощо.

Водночас положення законопроектів відрізняються в частині правового статусу, повноважень, підпорядкування, гарантій фінансової та політичної незалежності органу, підслідності кримінальних справ, порядку отримання інформації, що містить банківську таємницю, граничної кількості працівників.

Проаналізувавши основний та альтернативні законопроекти, члени комітету погодилися з нагальною необхідністю створення принципово нового єдиного правоохоронного органу, що протидіятиме злочинам у сфері публічних фінансів та забезпечуватиме фінансову безпеку України. За результатами обговорення ухвалено рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти усі три законопроекти за основу.

За повідомленням Інформаційного управління апарату Верховної Ради України.