Школу для молодшого сина ми обрали давно — вирішили віддати його в ту, в якій багато років вчилася наша старша донька. І хоча на дорогу до неї треба витратити 20 хвилин, та рівень знань, що дають там, значно вищий за той, що дають у школі поруч із будинком. Син ходив на підготовчі заняття туди, йому подобається майбутній вчитель. І раптом чуємо про постанову, згідно з якою дитина може йти до 1-го класу тільки за місцем проживання...
Що це за кріпосне право від освіти? Так, я розумію, що таким чином чиновники хочуть забезпечити учнями «непопулярні» і «неконкурентоспроможні» школи. Але чому хтось має вирішувати, де вчитись моїй дитині?

Олеся ДАРІЙ.

Київ.

Нещодавно набув чинності Наказ МОН «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», що регламентує питання вступу до загальноосвітніх закладів. Відповідно до нього, як і до статті 13 Закону України «Про освіту», йдеться не про пряму заборону вступати до школи не за місцем проживання (якої просто не існує), а про гарантовані місця в таких навчальних закладах за місцем проживання.
Тобто, нині визначається, що кожній дитині гарантується місце в такому освітньому закладі за місцем її проживання. Якщо ж ви не бажаєте скористатись цією гарантією, то можна обрати й інший заклад. Проте варто врахувати, що у нього теж буде певний обсяг території, котру він обслуговуватиме за таким самим територіальним принципом. Також має значення те, що подати документи на вступ потрібно до 31 травня (та після 15 червня — на вільні місця, за їх наявності) року вступу.
Хто визначає закріплену територію за кожним закладом? Цим займаються органи місцевого самоврядування. Тож не МОН відповідає за розподіл територій. Інформація про закріплену територію має обов’язково оприлюднюватись самим закладом (у його приміщенні та на веб-сайті, а в разі відсутності — на веб-сайті відповідного органу управління) не пізніше як за місяць до початку прийому заяв на вступ.
Якщо ж за результатами загального прийому заяв виявиться, що бажаючих більше за кількість місць, то матимуть місце пріоритети та строки:
1) до 1 червня включно зараховуються всі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти належно підтверджене, та діти, які є рідними (усиновленими) братами, сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за наявності);
2) до 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, за результатами жеребкування (відбір випадковим чином);
Тобто лише діти, які належать до першої категорії, всі вступлять. До другої категорії доходить черга лише у разі, якщо лишилися вільні місця.
Проте кількість закладів, у котрі можна подавати документи на вступ, необмежена. Саме цим варто користатись, якщо невпевнені, чи зможете вступити до закладу не за місцем проживання.
При зарахуванні не в перший клас, за наявності вільних місць, діють аналогічні правила (але, за деяких умов, вже може мати місце й конкурсний відбір), проте має з’явитися ще одна гарантована категорія — учні з попереднього року навчання, котрі переводяться на наступний рік.
Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника (директора), що видається на підставі заяви про зарахування одного з батьків, поданої особисто та за встановленою формою.

Олег КОКОВІН.