Закон України
Про внесення зміни до статті 30 Закону України
«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»
щодо членів сім’ї, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника

Верховна Рада України постановляє:
І. У частині шостій статті 30 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 2017 р., 
№ 40-41, ст. 383) слова «(крім курсантів і слухачів військово-навчальних закладів та навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України і державної пожежної охорони)» виключити.
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ, 3 квітня 2018 року.
№ 2377-VІІІ.