Укр | Рус
Загрузка...
На головну
12.07.2018

Про внесення змін до Закону України «Про...

Закон України
Про внесення змін 
до Закону України «Про культуру»
щодо визначення поняття «креативні індустрії»

Верховна Рада України постановляє:
І. Внести до Закону України «Про культуру» (Відомості Верховної Ради України, 
2011 р., № 24, ст. 168; 2017 р., № 26, ст. 298) такі зміни:
1. Частину першу статті 1 доповнити пунктом 51 такого змісту:
«51) креативні індустрії - види економічної діяльності, метою яких є створення доданої вартості і робочих місць через культурне (мистецьке) та/або креативне вираження, а їх продукти і послуги є результатом індивідуальної творчості».
2. Частину другу статті 4 доповнити абзацом шостим такого змісту:
«охорони, заохочення та підтримки культурного розмаїття як одного з найважливіших чинників сталого розвитку держави».
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
визначити види економічної діяльності, які належать до креативних індустрій;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ,
19 червня 2018 року.
№ 2458-VІІІ.

Всі статті рубрики На головну