ЗАКОН УКРАЇНИ
 
Верховна Рада України постановляє:
 
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженому Законом України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 194 із наступними змінами):
1) у тексті Статуту слова «Товаришу» та «товаришу» замінити відповідно словами «Пане (пані)» та «пане (пані)»;
2) пункт 10 додатку 2 до Статуту викласти в такій редакції:
«10. Особа, яка вручила Бойовий Прапор, вітає особовий склад військової частини з одержанням Бойового Прапора словами «Слава Україні». Особовий склад військової частини на привітання відповідає: «Героям слава». Після цього командир військової частини виступає зі словом у відповідь».
2. У Стройовому статуті Збройних Сил України, затвердженому Законом України «Про Стройовий статут Збройних Сил України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 195 із наступними змінами):
1) статтю 84 викласти в такій редакції:
«84. На вітання начальника або старшого за військовим званням «Слава Україні» всі військовослужбовці, які перебувають у строю, відповідають: «Героям слава». Якщо начальник або старший за військовим званням прощається, на його слова «Слава Україні» військовослужбовці відповідають: «Героям слава».
Поза строєм на вітання начальника або старшого за військовим званням «Бажаю здоров’я, пане (пані)» або «Вітаю, воїни (воїне)» військовослужбовці відповідають: «Бажаємо (бажаю) здоров’я, пане (пані)», додаючи в кінці відповіді військове звання без зазначення роду військ чи служби. Під час відповіді Міністрові оборони України військовослужбовці відповідають: «Бажаємо (бажаю) здоров’я, пане (пані) Міністре оборони України». Якщо начальник або старший за військовим званням прощається, то на його слова «До побачення, панове» військовослужбовці відповідають: «До побачення, пане (пані)», додаючи в кінці відповіді військове звання без зазначення роду військ чи служби. Під час відповіді Міністрові оборони України військовослужбовці відповідають: «До побачення, пане (пані) Міністре оборони України»;
2) у тексті Статуту слова «Товаришу», «товаришу» та «Товариші», «товариші» замінити відповідно словами «Пане (пані)», «пане (пані)» та «Панове», «панове».
3. У тексті Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженого Законом України «Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 196 із наступними змінами), слово «Товаришу» замінити словами «Пане (пані)».
4. Закон України «Про Національну поліцію» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 40-41, ст. 379 із наступними змінами) доповнити статтею 201 такого змісту:
«Стаття 201. Вітання поліцейських під час перебування у строю
1. На вітання керівника або старшого за спеціальним званням «Слава Україні» всі поліцейські, які перебувають у строю, відповідають: «Героям слава». Якщо керівник або старший за спеціальним званням прощається, на його слова «Слава Україні» поліцейські відповідають: «Героям слава».
II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
Президент України П. ПОРОШЕНКО.
 
м. Київ,
4 жовтня 2018 року.
№ 2587-VІІІ.