ПОСТАНОВА
Верховної Ради України
Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів» щодо зміни розміру іменних стипендій Верховної Ради України

Верховна Рада України постановляє:
1. Пункт 2 Постанови Верховної Ради України «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 32, ст. 154; 2010 р., № 30, ст. 403; 2017 р., № 18, ст. 228) викласти в такій редакції:
«2. Установити такі розміри стипендій:
для студентів технікумів, коледжів, училищ (вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації), які навчаються за освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) «молодший спеціаліст» або «бакалавр», - 2130 гривень на місяць;
для студентів університетів, академій, інститутів, консерваторій (вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації), наукових установ, які навчаються за освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», - 2720 гривень на місяць».
2. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 вересня 2018 року.

Голова Верховної Ради України А. ПАРУБІЙ.

м. Київ, 18 грудня 2018 року.
№ 2655-VІІІ.