Учні ліцеїв, гімназій, колегіумів під час моніторингу виявили кращі знання з математики.

Фото Олександра КЛИМЕНКА (з архіву «Голосу України»).

Понад 86 відсотків наших четвертокласників досягли базового рівня сформованості математичної компетентності. Про це йдеться у звіті про результати першого циклу загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти «Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи закладів загальної середньої освіти», оприлюдненому на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Моніторинг проводили шляхом вибіркового тестування й анкетування четвертокласників та опитування їхніх педагогів. Вивчали не рівень засвоєння шкільного матеріалу, а вміння використовувати здобуті знання на практиці. Результати моніторингу оприлюднюють за певним графіком, тому частину звіту про сформованість читацької компетентності на сайті УЦОЯО викладуть у лютому.

Здобутки учнів у точних науках уже відомі. «У майже 18 відсотків четвертокласників на етапі закінчення здобуття початкової освіти математична компетентність сформована на високому рівні, — йдеться у звіті. — Ці учні оволоділи математичними поняттями й процедурами, що стосуються змістових розділів «Числа й вирази», «Геометричні фігури й геометричні величини», «Вимірювання», «Робота з даними», здатні застосовувати математичні знання для розв’язування задач, що виходять за межі стандартних й охоплюють недостатньо відомі, а також нові ситуації та подані в більш складних контекстах, цілеспрямовано працювати із задачею; демонструють добре розвинені вміння міркувати й робити висновки, використовуючи інформацію як з одного, так і з кількох джерел».

Водночас майже 14 відсотків випускників четвертих класів, які завершили здобуття початкової освіти у 2018 році, не мають базових знань з математики і не можуть розв’язати найпростіших задач.

Експерти з’ясували: найкраще наші школярі знають теми розділу «Числа й вирази». А найскладнішими для четвертокласників виявилися тестові завдання розділу «Робота з даними» (які передбачають вміння працювати з таблицями, схемами, діаграмами).

Під час моніторингового дослідження вивчали вплив окремих соціально-економічних та освітніх чинників на успішність. Цікаві спостереження зробили щодо ролі батьків у навчанні дитини. З’ясували, що середні бали учня з математики залежать від того, чи цікавляться батьки успіхами своїх чад у школі, чи обговорюють цю тему і чи допомагають у виконанні домашніх завдань. Ті випускники початкових класів, чиї мами і тата майже ніколи не цікавилися їхнім навчанням і шкільним життям, мають нижчі середні бали з математики, ніж їхні однолітки, з якими батьки обговорюють ці теми. Водночас учні, які разом з батьками щодня «скніли» над домашніми вправами, показали нижчі результати, ніж ті, які виконували їх самостійно. Можливо, це зумовлено тим, що саме зі слабкими учнями дорослі найчастіше змушені виконувати «домашку», а сильні впораються самотужки.

Сидіти з ранку до ночі за вправами не дуже корисно. Як з’ясувалося під час моніторингу, оцінки залежать від того, як дитина проводить вільний час: середній бал з математики вищий у тих, хто відвідує позашкільні гуртки (включно зі спортивними секціями). Дається взнаки і дошкільна освітня база: діти, які свого часу відвідували дитячий садок чи просто курси підготовки до школи, отримали з математики вищі бали.

На жаль, моніторинг вкотре засвідчив: є істотна різниця між знаннями сільських і міських учнів. Найвищі середні бали з математики отримали четвертокласники, які навчалися в закладах, розташованих у містах обласного підпорядкування. Найнижчі, відповідно, — у сільських школах. Дослідження також виявило вищі результати у школярів, які навчалися в ліцеях, гімназіях, колегіумах, навчально-виховних комплексах, а також у спеціалізованих школах (з поглибленим вивченням певних предметів).

Нагадаємо, що ці «статусні» заклади зазвичай розташовані саме у великих містах.

ДОВІДКОВО

Моніторингове дослідження проводили з 15 квітня до 16 травня 2018 року в 366 закладах загальної середньої освіти (у 486 четвертих класах) в усіх регіонах України, у ньому взяли участь майже 10 000 учнів. Отримані дані дають змогу визначити рівень сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи, які вчилися за попереднім державним стандартом початкової освіти й старими навчальними програмами. Під час подальших досліджень їх порівняють з показниками четвертокласників, які навчалися за новим державним стандартом, запровадженим 2018 року.

ДОСЛІВНО

Математична компетентність — здатність особи бачити математику в житті, створювати математичні моделі об’єктів, явищ, процесів навколишнього світу, застосовувати досвід математичної діяльності під час розв’язування навчально-пізнавальних і практично зорієнтованих завдань.

За Програмою загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти, затвердженою МОН.