ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

30 січня 2019 року

м. Київ

№ 153

Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Зеленського Володимира Олександровича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року

До Центральної виборчої комісії 25 січня 2019 року надійшли документи для реєстрації кандидата на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року Зеленського Володимира Олександровича, висунутого 21 січня 2019 року на Позачерговому З'їзді ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ".

Розглянувши подані документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Закону України "Про вибори Президента України".

Разом з тим згідно з частиною другою статті 103 Конституції України, частиною першою статті 9 указаного Закону Президентом України може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років.

Частиною другою статті 9 у редакції зі змінами, внесеними Законом України від 13 березня 2014 року № 879-VII (набрав чинності 21 березня 2014 року), визначено, що особа вважається такою, що проживає на території України, якщо її місце проживання зареєстроване в Україні відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (далі - Закон).

При цьому документами, до яких вносяться відомості про місце проживання громадян України, є паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (абзац дев'ятий статті 3 Закону).

Як вбачається з відповідних ксерокопій сторінок паспорта громадянина України Зеленського В.О., поданих до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом на пост Президента України, його місце проживання зареєстровано в Україні в межах останніх десяти перед днем виборів років - з 14 серпня 2009 року до сьогодні. Таким чином, за даними паспорта громадянина України в Зеленського В.О. частково немає відомостей про зареєстроване місце проживання на території України протягом десяти останніх перед днем виборів років, а саме: в межах періоду з 31 березня 2009 року до 31 березня 2010 року - тривалістю 4 місяці і 13 днів (135 днів).

Разом з тим згідно з частиною першою статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. При цьому відповідно до правової позиції Конституційного Суду України, яку він висловив у своєму Рішенні від 2 листопада 2004 року № 15-рп, верховенство права вимагає від держави його втілення як у правотворчу, так і у правозастосовну діяльність.

Статтею 2 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" встановлено, що Комісія відповідно до своїх повноважень забезпечує дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого процесу, реалізацію виборчих прав громадян України. Комісія будує свою діяльність на принципах верховенства права, законності, незалежності, об'єктивності, компетентності, професійності, колегіальності розгляду і вирішення питань, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і публічності.

Частиною другою статті 2 Закону визначено, що реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їх обмеження.

За таких умов реєстрація місця проживання в Україні згідно із Законом є основним, але не єдиним критерієм для встановлення факту проживання особи на території України, і відповідно не єдиною умовою реалізації права громадян України бути обраними Президентом України. Таким чином, відсутність реєстрації місця проживання в Україні за умови фактичного проживання в Україні не може автоматично позбавляти громадян України права бути обраними Президентом України.

Закон України "Про громадянство України" визначає безперервне проживання на території України як проживання в Україні особи, якщо її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік - 180 днів, та встановлює, що не є порушенням вимоги про безперервне проживання виїзд особи за кордон у службове відрядження, на навчання, у відпустку, на лікування за рекомендацією відповідного медичного закладу або зміна особою місця проживання на території України (абзац одинадцятий статті 1).

До Комісії 25 січня 2019 року уповноваженим представником кандидата на пост Президента України Зеленського О.В. у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу Кальченком С.В. подано копію паспорта громадянина України Зеленського В.О. для виїзду за кордон, копію свідоцтва про право власності на об'єкт нерухомості, копію трудової книжки Зеленського В.О., копії договорів про надання послуг, а також довідку про виплату Зеленському В.О. заробітної плати в 2009 році та довідку про гастролі творчого колективу "Студія Квартал 95" за участю Зеленського В.О.

Так, згідно з відмітками про перетин державного кордону України, які містяться в паспорті громадянина України Зеленського В.О. для виїзду за кордон, протягом періоду з 31 березня 2009 року до 31 березня 2010 року разовий виїзд за кордон Зеленського В.О. не перевищував 90 днів, а в сумі за зазначений період - 180 днів. Отже, Зеленський В.О. безперервно проживав на території України в межах періоду з 31 березня 2009 року до 31 березня 2010 року в розумінні Закону України "Про громадянство України".

Крім того, з поданих документів вбачається, що Зеленський В.О. в період, коли його місце проживання не було зареєстровано в Україні відповідно до Закону, здійснював трудову діяльність та отримував заробітну плату на території України.

За таких умов у Центральної виборчої комісії є підстави для висновку про проживання Зеленського В.О. в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років.

Враховуючи викладене, відповідно до частини першої статті 8, частини другої статті 103 Конституції України, статей 9, 10, пункту 7 частини другої статті 25, статті 44, частин першої - п'ятої статті 47, частини першої статті 49, статті 50, частин першої, другої, сьомої, дев'ятої статті 51 Закону України "Про вибори Президента України", керуючись статтями 2, 11 - 13, пунктами 6, 11 статті 18 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Зареєструвати кандидата на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року:

Зеленський Володимир Олександрович, 1978 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, художній керівник, ТОВ "Квартал 95", безпартійний, суб'єкт висування - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ".

2. Видати Зеленському В.О. посвідчення кандидата на пост Президента України встановленої форми.

3. Копію цієї постанови видати уповноваженому представнику кандидата на пост Президента України Зеленського В.О. у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу.

4. Цю постанову, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Зеленського В.О. та посилання на відповідну інтернет-сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що містить електронну декларацію зазначеного кандидата на пост Президента України, у триденний строк опублікувати в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії Т. СЛІПАЧУК.

Друкується на підставі договору з ЦВК та згідно з наданими нею документами

Додатки у PDF до постанов ЦВК №№ 151-153 читайте тут