Дослідник Віктор Моренець опрацював масу архівів, у тім числі й поза межами України, та написав більше десятка книг з історії рідного краю. Епохальними стали його дослідження про ічнянців в армії УНР, прилуцьку «Просвіту», «Подєбрадський полк» тощо. А щойно побачила світ книжка «Перша хвиля» — про перші концтабори на території окупованої російськими більшовиками України.

Автор руйнує усталене радянською пропагандою твердження про концтабори як винахід нацистської Німеччини. «Ідею створення таборів запропонував Володимир Ульянов-Ленін 9 серпня 1918 року в телеграмі пензенському губвиконкому: «Необхідно організувати посилену охорону з добірно надійних людей, провести нещадний масовий терор проти куркулів, попів і білогвардійців; сумнівних замкнути в концентраційний табір поза містом». А офіційно появу таборів закріпила постанова Ради народних комісарів від 5 вересня 1918 року «Про червоний терор», — розповідає дослідник.

На території України уже восени 1920-го перші концтабори з’явилися в Єлисаветграді, Житомирі, Катеринославі, Києві, Кременчуці, Лубнах, Миколаєві, Одесі, Олександрівську, Полтаві, Харкові та Чернігові.

Автор подає багатющий документальний матеріал, що доводить нелюдськість комуністичної системи. Читаючи список ув’язнених чернігівського концтабору, бачимо, за що карала радянська влада: тесля Григорій Бондаренко — за непокору комнезаму і зберігання зброї, Мина Брязкало — «вибиралася в 1918 р. при гетьмані на з’їзді хліборобів», хлібороб Пилип Костомаха — за непокору радвладі (невиконання продрозкладки), бухгалтер Мойша Тененбаум — спекуляція різними товарами тощо. А найчастіше — це служба в армії гетьмана Скоропадського чи в денікінців.

Нелюдські умови тримання в’язнів закладалися в радянській каральній системі вже тоді. Так, у 1921 році в доповідній записці члену колегії наркомату юстиції Канарському йдеться, що в чернігівському губДОПРі в камері розміром 5 на 6 аршинів розміщуються по 15—20 душ, які сплять на підлозі, бо немає ліжок. Бувало, що не видавали навіть хліба. А в чернігівському концтаборі сиділо півтисячі в’язнів.

Книжка «Перша хвиля» Віктора Моренця розповідає не тільки про рідну йому Чернігівщину, а й про Волинь, Донщину, Запоріжжя, Поділля, Херсонщину тощо. Власне, вся територія України була позначена концтаборами комуністичної влади.

Василь ЧЕПУРНИЙ.

Чернігівська область.