Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти за період дев’ятої сесії Верховної Ради України проведено 9 засідань Комітету, на яких розглянуто 53 питання, 24 з яких присвячено обговоренню законопроектів та проектів постанов Верховної Ради України.

Комітет постійно працює над удосконаленням законодавства країни згідно з планом роботи. Важливою віхою розвитку науково-освітнього законодавства стало прийняття за ініціативою Комітету з питань науки і освіти чотирьох законів України та чотирьох постанов Верховної Ради України.

За ініціативою Комітету з питань науки і освіти протягом дев’ятої сесії восьмого скликання прийнято чотири закони України та прийнято в цілому чотири постанови Верховної Ради України, а саме:
прийнято чотири закони України:

1. Закон України «Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» (№ 2514-VIII від 04.09.2018).

2. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг» (№ 2541-VIII від 06.09.2018).

3. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» (№ 2657-VIII від 18.12.2018).

4. Закон України «Про внесення зміни до статті 80 Закону України «Про освіту» щодо забезпечення освітнього процесу належними умовами для праці та здобуття освіти» (№ 2661-VIII від 20.12.2018);
прийнято в цілому чотири постанови Верховної Ради України:

1. Постанова Верховної Ради України «Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів» щодо зміни розміру іменних стипендій Верховної Ради України» (№ 2655-VIII від 18.12.2018).

2. Постанова Верховної Ради України «Про присудження щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів»           (№ 2656-VIII від 18.12.2018).

3. Постанова Верховної Ради України «Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 рік»          (№ 2670-VIII від 15.01.2019).

4. Постанова Верховної Ради України «Про призначення у 2019 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених» (№ 2674-VIII від 17.01.2019).

Готується на повторне перше читання:
проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав (КМУ, реєстр. № 7539 від 01.02.2018) (Постанова ВРУ       № 2416-VIII від 15 травня 2018 року про направлення на повторне перше читання).

Комітет розглянув і подав експертні висновки до законопроектів, які є предметом відання інших парламентських комітетів.

За період дев’ятої сесії Комітет розглянув контрольні питання, а саме:

1. Про підсумки розвитку національної системи освіти у 2017/2018 навчальному році та першочергові завдання на новий 2018/2019 навчальний рік (інформація Міністерства освіти і науки України) (05 вересня 2018 року).

2. Про попередні підсумки вступної кампанії до закладів вищої, фахової передвищої і професійно-технічної освіти України у 2018 році (05 вересня 2018 року).

3. Про діяльність Державної наукової установи «Державний центр інноваційних біотехнологій» (19 вересня 2018 року).

4. Про стан підготовки Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2019 році (03 жовтня 2018 року).

5. Про підсумки вступної кампанії до закладів вищої, фахової передвищої і професійно-технічної освіти України у 2018 році (03 жовтня 2018 року).

6. Про ситуацію, яка склалася із виплатою зарплати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти у 2018 році (19 грудня 2018 року).

7. Про підсумки конкурсу щодо обрання членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (19 грудня 2018 року).

8. Про стан та законодавче забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти на освітньо-науковому та науковому рівнях (16 січня 2019 року).

9. Про формування регіонального замовлення на підготовку кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти міста Дніпра (16 січня 2019 року).

10. Про підсумки конкурсу щодо обрання членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (16 січня 2019 року).

У Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти розроблено, розглянуто та підтримано проект постанови Верховної Ради України «Про Премію Верховної Ради України молодим ученим», який розроблений відповідно до норм законів України

«Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», частини другої статті 48 Регламенту Верховної Ради України. Проект постанови зареєстрований Верховною Радою України за № 9505 і має за мету вдосконалення процедури висування, відбору і нагородження лауреатів премії, а також покращення адресної підтримки молодих учених України за рахунок збільшення кількості премій та її грошової частини, зростання віку докторів наук, які можуть отримувати премію, створення додаткових можливостей і стимулів для проведення молодими науковцями фундаментальних і прикладних наукових досліджень з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.

Також підготовлено та підтримано проект постанови Верховної Ради України «Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених — докторів наук», який розроблений відповідно до норм законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», частини другої статті 48 Регламенту Верховної Ради України, а також нового Державного стандарту України 3008:2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання». Проект постанови зареєстрований Верховною Радою України за номером 9506 і має за мету вдосконалення процедури висування, відбору і нагородження стипендіатів Верховної Ради України, а також покращення здійснення адресної підтримки молодих учених України — докторів наук, створення додаткових можливостей та стимулів для проведення ними фундаментальних і прикладних наукових досліджень з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, підвищення престижу наукового працівника та його ролі у суспільстві, сприяння розвитку вітчизняної науки і техніки.

Впродовж дев’ятої сесії восьмого скликання у Комітеті з питань науки і освіти працювали чотири робочі групи з підготовки законопроектів до розгляду Верховної Ради України.

1. З травня 2018 року по теперішній час у Комітеті з питань науки і освіти працює робоча група з підготовки проекту закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав» (реєстр. № 7539) до повторного першого читання.

Кількість учасників робочої групи — 90. Проведено понад 30 засідань.

Проект закону розробляється з метою усунення недоліків положень законодавства у сфері авторського права і суміжних прав, приведення положень Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право і суміжні права» у відповідність до норм законодавства Європейського Союзу щодо охорони і захисту авторського права та суміжних прав, узгодження відповідних положень чинного законодавства між собою, зокрема норм Цивільного кодексу України та Закону України «Про авторське право і суміжні права».

2. 18 вересня 2018 року організовано та проведено засідання робочої групи з розроблення проекту закону про професійну освіту за участі народних депутатів України І. Констанкевич, Б. Матківського, Д. Добродомова, керівників Міністерства освіти і науки України у приміщенні Верховної Ради України (зала засідань Комітету з питань науки і освіти, кім. 1316, вул. Садова, 3-а, місто Київ).

3. У листопаді 2018 року працювала робоча група з підготовки проекту закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу» (реєстр. № 8584 від 10.07.2018) до другого читання.

Кількість учасників робочої групи — 35. Кількість проведених засідань — вісім.

Завданням проекту закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу» є визначення на законодавчому рівні явища булінгу, шляхів протидії цьому явищу, захисту прав дітей, а також інших осіб, які працюють у закладі освіти.

18 жовтня 2018 року організовано нараду з представниками технікумів і коледжів під головуванням першого заступника голови Комітету з питань науки і освіти О. Співаковського стосовно роз’яснень положень Меморандуму про взаєморозуміння щодо перспективних шляхів законодавчого врегулювання розвитку післяшкільної неуніверситетської освіти в Україні, підписаного 14 жовтня 2018 року народними депутатами України О. Співаковським,  О. Марченком та представниками Міністерства освіти і науки України: заступником міністра Ю. Рашкевичем і Генеральним директором Директорату вищої освіти і освіти дорослих О. Шаровим.

4. 19 листопада 2018 року організовано та проведено засідання робочої групи, створеної з метою розроблення дорожньої карти імплементації Меморандуму про взаєморозуміння щодо перспективних шляхів законодавчого врегулювання розвитку післяшкільної неуніверситетської освіти в Україні, підписаного 14 жовтня 2018 року народними депутатами України       О. Співаковським, О. Марченком та представниками Міністерства освіти і науки України: заступником міністра Ю. Рашкевичем і Генеральним директором Директорату вищої освіти і освіти дорослих      О. Шаровим (зала засідань Комітету з питань науки і освіти, кім. 1316, вул. Садова, 3-а, місто Київ).

За період дев’ятої сесії було проведено шість розширених та одне спільне засідання Комітету, а саме:

17 жовтня 2018 року проведено спільне засідання Комітету з питань науки і освіти та Президії Національної академії наук України на тему «Національна академія наук України: основні засади розвитку та державної підтримки», укладено Меморандум про співробітництво між Національною академією наук України та Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти (м. Київ, Президія Національної академії наук України).

01 жовтня 2018 року організація та проведення наради першого заступника голови Комітету з питань науки і освіти О. Співаковського з ректорами державних закладів вищої освіти, які мають у своїй структурі коледжі, технікуми, що відповідно до статті 22 проекту закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» та додатку № 10 цього закону з    1 січня 2019 року планується передати на фінансування з обласних бюджетів та бюджету міста Києва.

У Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти постійно працює Конкурсна комісія з присудження іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених і призначення Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок. Експертами Комісії проведено науково-технічну експертизу представлених на конкурс робіт та за результатами цієї роботи за головуванням першого заступника голови Комітету з питань науки і освіти О. Співаковського проведено засідання Конкурсної комісії. За результатами роботи Комісії підготовлено пропозиції щодо кандидатур на встановлення у 2019 році стипендій Верховної Ради України та переліку робіт на призначення Премії Верховної Ради України за 2018 рік, які подані для розгляду на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

Спільно з Державним підприємством «Парламентський телеканал «РАДА» підготовлено і випущено в ефір 11 передач з рубрики «Наука ХХІ» за участю 11 провідних вітчизняних науковців про історію та сучасні наукові досягнення Національної академії наук України, національних галузевих академій наук, закладів вищої освіти, а також про вітчизняні наукові й науково-педагогічні школи та всесвітньо відомих науковців та освітян.

За участю представників Комітету відбувалися конференції, відеоконференції, семінари, круглі столи та наради (у т. ч. міжнародні), форуми та збори Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, а саме:

30 серпня — 01 вересня 2018 року участь у відзначенні 120-річчя Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та відкритті монумента київським політехам, які віддали життя за незалежність України;

11 вересня 2018 року участь у семінарі «Створення агентств забезпечення якості вищої освіти: критерії та процедури відбору членів агентств та експертів із забезпечення якості» (Національна академія педагогічних наук України, місто Київ);

13 вересня 2018 року представником від секретаріату Комітету з питань науки і освіти взято участь у Святі українського словника, озвучено вітання Голови Верховної Ради України учасникам свята, а також привітання з 70-річним ювілеєм визначного вченого, засновника вітчизняної наукової школи з лінгвістичної технології, фундатора і директора Українського мовно-інформаційного фонду НАН України В. Широкова (місто Київ);

17 вересня 2018 року участь у Міжнародній конференцій «Покращення методології, практики та якості законодавчого процесу та законотворчості в Україні»;

17 вересня 2018 року участь у засіданні міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та запровадження Національної рамки кваліфікацій (зала колегії Міністерства освіти і науки України, пр. Перемоги, 10, місто Київ);

19 вересня 2018 року участь у стратегічній сесії з планування роботи Міністерства освіти і науки України за напрямком «Професійно-технічна освіта» (Готель Хрещатик, зал «Андріївський», вул. Хрещатик, 14, місто Київ);

25—26 вересня 2018 року участь у підготовці та проведенні V Ювілейної міжнародної науково-практичної конференції «Наукова еліта у розвитку держав» (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, місто Київ);

25—26 вересня 2018 року  представником від секретаріату Комітету з питань науки і освіти взято участь в Урочистому зібранні, присвяченому 100-річчю від дня народження видатного педагога сучасності, вченого, громадського діяча Василя Олександровича Сухомлинського;

04—05 жовтня 2018 року участь у роботі Х Міжнародної науково-практичної конференції та XХV Всеукраїнських педагогічних читаннях «Творча спадщина Василя Сухомлинського у вітчизняному та міжнародному вимірах» (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, місто Кропивницький);

07 жовтня 2018 року участь в Урочистому зібранні, присвяченому церемонії нагородження та врученню щорічної національної премії для вчителів-агентів освітянських змін Global Teacher Prize Ukraine (Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка, місто Київ);

10 жовтня 2018 року участь у відзначенні 85-ї річниці від дня заснування Національного авіаційного університету;

12 жовтня 2018 року організація та участь у заході, приуроченого до Дня Захисника України, 10-річному ювілею Урочистої церемонії вручення погонів учням кадетських класів ліцею-інтернату № 23 «Кадетський корпус» з посиленою військово-фізичною підготовкою Шевченківського району міста Києва «Кадети — майбутні захисники України» (Верховна Рада України, місто Київ);

16 жовтня 2018 року участь у засіданні Президії Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти (бульвар Т. Шевченка, 56, місто Київ);

17—19 жовтня 2018 року перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти О. Співаковський привітав учасників XI Міжнародної виставки LABComplEX — головної події лабораторної індустрії України. У рамках заходу був представлений весь спектр обладнання та технологій для лабораторій, спеціалізованих меблів, витратних матеріалів, а також комплекс послуг зі створення, оснащення, модернізації всіх типів і видів лабораторій різних галузей промисловості, науково-дослідної сфери та медицини (ВЦ «КиївЕкспоПлаза», місто Київ);

20—22 жовтня 2018 року представником секретаріату Комітету з питань науки і освіти взято участь у Форумі української наукової діаспори «Розвиток науки шляхом міжнародної співпраці» в рамках відзначення 100-річчя з дня заснування Української академії наук, на якому було представлено результати міжнародної співпраці вітчизняних науковців у рамках Договору про науково-технічне співробітництво між Україною і Німеччиною, озвучено вітання Голови Верховної Ради України учасникам форуму;

23 жовтня 2018 року заступник голови Комітету Іван Кириленко виступив з вітальним словом та взяв участь у роботі Десятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» та Восьмої міжнародної виставки освіти за кордоном;

24 жовтня 2018 року участь у засіданні круглого столу «Шляхи збалансування підготовки робітничих кадрів відповідно до потреб ринку праці в Україні», організованого Комітетом з питань соціальної політики, зайнятості і туризму (Академія праці, соціальних відносин і туризму, місто Київ);

02 листопада 2018 року участь у круглому столі щодо обговорення проекту закону України «Про освіту дорослих», організованого Українською асоціацією освіти дорослих та регіонального Представництва DVV International в Україні, Білорусі, Молдові (Конференц-зала Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка, вул. В. Чорновола, 24, місто Київ);

05 листопада 2018 року участь у зустрічі урядових посадовців, адміністраторів та фахівців, які працюють на рівні коледжів, з представниками-учасниками міжнародних проектів коледжу Санта Фе (штат Флорида, США) (зала колегії Міністерства освіти і науки України, пр. Перемоги, 10, місто Київ);

07 листопада 2018 року участь у відзначенні 80-річчя Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука;

07—08 листопада 2018 року участь у Технічній робочій нараді з обговорення Програмного документа зі створення центрів професійної досконалості та інновацій в Україні, організованій Європейським фондом освіти (конференц-зала Президент-готелю, вул. Госпітальна, 12, місто Київ);

08 листопада 2018 року участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства», а також у панельній дискусії «Розвиток суспільства знань у контексті євроінтеграційних процесів», організованій Національною академією педагогічних наук України (пров. Віто-Литовський, 98а, місто Київ);

16 листопада 2018 року участь у Загальних зборах Національної академії педагогічних наук України «Проблеми модернізації змісту освіти в умовах реформування української школи»;

16—17 листопада 2018 року участь у ХХХІV Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра — День студента 2018»;

19 листопада 2018 року за головування голови підкомітету з питань позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти та освіти дорослих Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти І. Констанкевич відбулося засідання робочої групи щодо перспективних шляхів законодавчого регулювання розвитку післяшкільної неуніверситетської освіти в Україні;

20 листопада 2018 року зустріч голови підкомітету з питань позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти та освіти дорослих Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти І. Констанкевич з представниками української діаспори з Німеччини, Литви, Македонії та представниками активної молоді з України (Комітети Верховної Ради України, вул. Садова, 3а, місто Київ);

21—23 листопада 2018 року участь у Науково-практичній конференції КНАУФ: «Підсумки діяльності освітніх проектів КНАУФ за 2018 рік» (Одеський центр професійно-технічної освіти, вул. Паустовського, 12, м. Одеса);

21—23 листопада 2018 року участь у ІІІ Міжнародному форумі «Innovation market», який тривав під патронатом Кабінету Міністрів України та за підтримки Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства освіти і науки, Національної академії наук України. У виставковій зоні було представлено понад 300 учасників. Зокрема, свої напрацювання презентували інститути Національної академії наук України, юні винахідники Малої академії наук, заклади вищої освіти Міністерства освіти і науки України, стартап-проекти, автори винаходів і розробок. Триденна програма конференц-заходів була присвячена обговоренню широкого спектра тематик з розвитку інноваційної та інвестиційної діяльності в освіті, науці, енергетиці, екології, фінансовому та банківському секторі;

27 листопада 2018 року участь у VII щорічній Міжнародній конференції «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, місто Київ);

27—29 листопада 2018 року ознайомлення з проведенням Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE» у 2018 році, зустріч з організаторами, відвідування майданчиків, де проводилися конкурси за компетенціями (території Арт-заводу Платформа, вул. Біломорська, 1, місто Київ);

06 грудня 2018 року представником секретаріату Комітету з питань науки і освіти взято участь у виставці-презентації наукових та науково-технічних розробок установ Національної академії наук України, приуроченої до 100-літнього ювілею Академії. На виставці 70 академічних установ представили понад 600 своїх наукових результатів, що містять як глибоку науково-практичну спрямованість, так і вагому просвітницьку складову для широкого сприйняття. Технології, прилади, нові матеріали та сполуки, обладнання, моніторингові багаторічні дослідження стану довкілля, соціально-економічного розвитку країни, визначений потенціал надр, вдосконалені медичні засоби, способи запобігання негативним явищам та процесам, міцність матеріалів, їх зварювання та довговічне використання, енергозбереження, високопродуктивні сорти рослин, а також велика кількість наукової друкованої продукції — це лишень незначна частина загального переліку розробок та презентацій у тому числі для потреб оборонної сфери держави. Озвучено вітання Голови Верховної Ради України учасникам виставки (проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон       № 23, місто Київ,);

06—07 грудня 2018 року участь у міжнародній науково-практичній конференції «Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики» (Національний університет біоресурсів і природокористування України, місто Київ);

07 грудня 2018 року перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти О. Співаковський провів зустріч з лауреатами Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 рік;

07 грудня 2018 року організований та проведений урочистий захід з нагоди вручення Головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм 37 науковцям Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 рік (Верховна Рада України, місто Київ);

07 грудня 2018 року представники Комітету та секретаріату Комітету з питань науки і освіти взяли участь у Ювілейній сесії Загальних зборів Національної академії наук України, присвяченій 100-річчю Національної академії наук України.

За дорученням Голови Верховної Ради України перший заступник голови Комітету з питань науки і освіти Олександр Співаковський виступив з вітальним словом від Верховної Ради України та Комітету з нагоди 100-річчя Національної академії наук України і вручив Грамоту Верховної Ради України трудовому колективу Національної академії наук України та вітання Голови Верховної Ради України Президенту Національної академії наук України академіку Борису Патону з нагоди його 100-річного ювілею;

08 грудня 2018 року участь у відзначенні 20-річчя Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;

10—11 грудня 2018 року участь у семінарі-тренінгу на тему: «Верховенство права в нормопроектувальній діяльності апарату Верховної Ради України», організованого Комітетом з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України (місто Київ);

12 грудня 2018 року участь у заході «Публічні слухання в Комітеті Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин щодо презентації та обговорення проекту концепції Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» (Верховна Рада України, місто Київ);

13 грудня 2018 року участь в роботі освітнього Форуму на тему: «Освітнє вимірювання в контексті Нової української школи» (Міністерство освіти і науки України; Український центр оцінювання якості освіти; Міжнародний фонд «Відродження», місто Київ);

13 грудня 2018 року участь у розширеному засіданні робочої групи з опрацювання законопроекту про фахову передвищу освіту (актова зала Міністерства освіти і науки України, пр. Перемоги, 10, місто Київ);

18 грудня 2018 року участь у засіданні круглого столу «Кібербезпека в епоху цифрової економіки»;

19 грудня 2018 року перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Олександр Співаковський взяв участь у засіданні Президії Національної академії наук України, на якому з нагоди 100-річчя Національної академії наук України вручив Почесні грамоти Верховної Ради України, Грамоти Верховної Ради України та цінні подарунки Голови Верховної Ради України вченим Національної академії наук України, які зробили вагомий внесок у вирішення науково-технічних проблем, впровадження наукових розробок у народному господарстві і практичному соціально-культурному будівництві, за підготовку наукової зміни та самовіддану плідну працю;

21 грудня 2018 року перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти О. Співаковський в актовому залі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» провів зустрічі з представниками закладів вищої та загальної середньої освіти міста Харкова, за результатами яких було прийнято рішення провести 13 лютого 2019 року виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти до міста Харкова.

21 грудня 2018 року участь у Прес-конференції представників влади, вчених і практиків «Позашкільна освіта-2018: десять перемог» (Міжнародна Асоціація позашкільної освіти; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Видавнича група «Шкільний світ»; Інститут екології економіки і права; Міжнародний центр балтійсько-чорноморських досліджень та консенсусних практик, місто Київ);

21 грудня 2018 року участь у роботі Міжнародного конгресу «Освіта і наука заради миру та розвитку суспільства. Країна позашкілля» (Національний еколого-натуралістичний центр Міністерства освіти і науки України, місто Київ);

21 грудня 2018 року участь у роботі Ювілейної сесії Загальних зборів Відділення механіки Національної академії наук України, присвяченої 100-річчю від дня заснування Інституту механіки імені С. П. Тимошенка Національної академії наук України.

Озвучено вітання Голови Верховної Ради України учасникам заходу (Малий зал Великого конференц-залу Національної академії наук України, вул. Володимирська, 55, місто Київ);

17 січня 2019 року перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти О. Співаковський у Президії Національної академії наук України привітав від імені Голови Верховної Ради України та Комітету видатного науковця — організатора науки, державного, політичного і громадського діяча, першого віце-президента Національної академії наук України академіка НАН України В. Горбуліна з 80-річним ювілеєм;

24—25 січня 2019 року участь у семінарі «Професійна освіта — 4-й національний семінар» (День перший — готель «Либідь», зал «Галицький», пл. Перемоги, 1, місто Київ; День другий — Київський професійний ліцей будівництва і комунального господарства, вул. Клавдіївська, 21, м. Київ);

25 січня 2019 року представником від секретаріату Комітету з питань науки і освіти взято участь у роботі Президії Національної академії педагогічних наук України з нагоди 70-річчя з дня народження Директора інституту соціальної та політичної психології  М. М. Слюсаревського та представлення вітання Голови Верховної Ради України ювіляру (Національна академія педагогічних наук України, місто Київ);

02—03 жовтня 2018 року представником від секретаріату Комітету з питань науки і освіти взято участь у Міжнародному семінарі «Спільні дипломи: стратегічне та практичне впровадження» за підтримки Європейського Союзу (Португалія, місто Коїмбра).

Під час семінару учасники були ознайомлені з кращими європейськими практиками реалізації спільних програм на прикладі Університету Коїмбри. Було продемонстровано, як такі спільні програми сприяють виконанню стратегічних завдань університету у сфері міжнародного співробітництва. Також під час навчального візиту учасники дізнались, які є проблеми забезпечення якості освіти, спільного адміністрування таких програм, визнання документів про освіту, які видаються за наслідками успішного навчання за спільними програмами, та можливості вирішення проблем у контексті дуже різних академічних культур та інституційних умов.
У семінарі взяли участь представники закладів вищої освіти, міністерств освіти європейських країн, які входять до команди національних експертів з реформування вищої освіти (HERE) з сусідніх країн-партнерів ЄС, представники Національних Erasmus + Офіс (HERE), експерти країн Європи та країн-партнерів, представники приймаючої організації (Університет Коїмбри).

05—13 жовтня 2018 року перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Олександр Співаковський на запрошення Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні, разом з головою підкомітету з питань будівництва та архітектури Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Олександром Марченком та колегами з Міністерства освіти і науки України — заступником міністра освіти і науки України Юрієм Рашкевичем та Генеральним директором Директорату вищої освіти і освіти дорослих Олегом Шаровим взяв участь у «Виконавчому діалозі», який є частиною Програми для українських керівників коледжів (CCAP), в Таллагассі, штат Флорида. Під час поїздки відбулася серія потужних інформативних семінарів, зустрічей та візитів до навчальних закладів, спеціально розроблених для знайомства з місією, організацією, управлінням та функціонуванням дворічних місцевих коледжів США, організованих співробітниками Державного університету штату Флорида та Коледжу Санта-Фе.

18 жовтня 2018 року перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Олександр Співаковський провів зустріч з Виконавчим директором Асоціації приватних навчальних закладів Грузії Заза Маруашвілі та керівником юридичного департаменту Асоціації Ніка Квернадзе.

Під час зустрічі колеги з Грузії винесли пропозицію створення двосторонньої робочої групи з експертів-аналітиків, які працюватимуть на планування, підготовку та втілення інституційних реформ у сфері освіти, зокрема за напрямами: розробка проекту закону про розвиток якості освіти в Україні; підготовка нових моделей фінансування для студентів; формування гарантій якості у співпраці з Європейським фондом управління якістю для забезпечення високого рівня надання освітніх послуг; підготовка нової системи авторизації (включає в себе ліцензування в більш широкому розумінні) та акредитації; методологією складання рейтингів університетів; впровадженням дистанційної електронної освіти тощо.

Взято участь у заходах Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)     «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво».

За дев’яту сесію восьмого скликання Верховної Ради України Комітетом опрацьовано 1343 листи і звернення від колективів навчальних закладів, наукових установ, центральних та місцевих органів виконавчої влади, громадян, які було уважно розглянуто та узагальнено для вдосконалення українського законодавства.

Комітетом з питань науки і освіти за дев’яту сесію восьмого скликання було розглянуто п’ять запитів на отримання доступу до публічної інформації.

На виконання розпорядження Голови Верховної Ради України від 17 квітня 2015 року № 573 «Про порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Верховній Раді України» згідно із затвердженим графіком керівництвом Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти було організовано та проведено особистий прийом громадян 02 жовтня 2018 року.

За організаційного та методичного забезпечення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти апаратом Верховної Ради України та видавництвом Верховної Ради України видано матеріали парламентських слухань на тему «Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку» на 240 сторінках.

Комітет забезпечує прозорість роботи (із залученням громадськості), зокрема при обговоренні питань, пов’язаних із законопроектами. До висвітлення роботи Комітету регулярно залучались представники засобів масової інформації, які брали участь у його засіданнях та засіданнях робочих груп. Комітетом були організовані прямі інтернет-трансляції засідань робочих груп та засідань Комітету. Всі вищезазначені заходи (стенограми, звукозаписи, рішення та протоколи, відео) знайшли відображення на веб-сторінках сайту Верховної Ради України та Комітету з питань науки і освіти, у численних статтях та інтерв’ю у друкованих засобах масової інформації та телепередачах.