У комітетах Верховної Ради

На засіданні Комітету з питань податкової та митної політики народні депутати розглянули проекти змін до Податкового кодексу (№ 8371) та Митного кодексу (№ 8372). Вони спрямовані на приведення чинного законодавства у відповідність до закону про електронні довірчі послуги.

Для гармонізації українського законодавства із законодавством Європейського Союзу, а саме з Директивою 1999/93/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 грудня 1999 року про рамки Співтовариства для електронних цифрових підписів, 
22 травня 2003 року Верховною Радою прийнято закон про електронний цифровий підпис. 

Цей документ визначав правовий статус електронного цифрового підпису та регулював відносини, що виникали під час його використання. Протягом усього часу існування сфери електронного цифрового підпису низка законодавчих актів включила в себе положення щодо особливостей його використання.

Відтак, 23 липня 2014 року на заміну Директиві 1999/93 прийнято Регламент № 910/2014 Європейського Парламенту та Ради щодо електронної ідентифікації та довірчих послуг для електронних транзакцій на внутрішньому ринку. Закон України про електронні довірчі послуги прийнято Верховною Радою в жовтні 2017 року. Його ухвалювали з метою реформування законодавства в сфері електронного цифрового підпису шляхом гармонізації із положеннями нового Регламенту. Закон спрямовано на запровадження в нашій країні моделі та принципів надання електронних довірчих послуг ЄС, не руйнуючи вже складеної системи взаємодії суб’єктів відносин у сфері електронного цифрового підпису. А законопроекти № 8371 та № 8372 розроблено для того, щоб привести положення Податкового та Митного кодексів у відповідність до цього закону.

Зокрема, пропонується забезпечити використання нового понятійного апарату, як-от «кваліфікована електронна довірча послуга», «кваліфікований надавач електронних послуг», «кваліфікований електронний підпис чи печатка», «кваліфікована електронна позначка часу», «кваліфікований сертифікат відкритих ключів» тощо. Члени комітету заслухали доповідь заступника міністра юстиції Ірини Садовської та за результатами обговорення прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу та в цілому як закон зміни до Податкового кодексу.

Погоджуючись з необхідністю приведення термінології Митного кодексу у відповідність до закону про електронні довірчі послуги, члени комітету зазначили, що в цьому проекті не враховано необхідність уточнення формулювань щодо електронної форми документів. А саме — в частині, що стосується накладення на електронні документи кваліфікованого електронного підпису. Окрім цього, у законопроекті не враховано зміни, внесені до Митного кодексу та низки інших законодавчих актів, які стосуються запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення контрольних процедур під час переміщення товарів через митний кордон України. А отже, законопроект № 8372 потребує суттєвого доопрацювання, вважають парламентарії. Тому вони вирішили рекомендувати Верховній Раді прийняти проект змін до Митного кодексу за основу.

Окрім того, на засіданні комітету також затверджено план роботи на десяту сесію Верховної Ради, звіт про роботу протягом дев’ятої сесії та пропозиції до проекту порядку денного десятої сесії Верховної Ради восьмого скликання.

Удосконалять процедуру видачі дозволів на спеціальне використання об’єктів тваринного і рослинного світу

Верховній Раді рекомендовано прийняти за основу законопроект щодо видачі дозволів на спеціальне використання об’єктів тваринного й рослинного світу. Таке рішення ухвалили члени парламентського Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Зміни до деяких законодавчих актів щодо врегулювання процедури видачі документів дозвільного характеру в галузі спеціального використання об’єктів тваринного та рослинного світу пропонують ухвалити з метою приведення у відповідність до законодавчої бази. Законопроект, зокрема, дозволить узгодити окремі положення законів про тваринний світ, про Червону книгу України, про захист тварин від жорстокого поводження, про рослинний світ. Запропонованими змінами встановлюється порядок видачі дозволів на спеціальне використання об’єктів тваринного і рослинного світу, та об’єктів, внесених до Червоної книги України, а також дозволів на їх ввезення чи вивезення з України. Мають намір також визначити умови припинення переоформлення права на спеціальне використання відповідних об’єктів.

Ухвалення цього законопроекту в першому читанні підтримує Міністерство екології та природних ресурсів. А фахівці Головного науково-експертного управління, проаналізувавши проект, висловили до його змісту деякі зауваження. Частина запропонованих змін у разі прийняття можуть створити внутрішні неузгодженості у процедурі отримання дозволу на спеціальне використання об’єктів тваринного та рослинного світу, зауважують вони. У висновку експерти зазначають, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект можна прийняти за основу за умови врахування висловлених зауважень та пропозицій. На думку членів комітету, пропозиції Головного науково-експертного управління можна опрацювати під час підготовки законопроекту до другого читання.

За матеріалами Інформаційного управління апарату Верховної Ради України.