Вечірнє засідання 21 березня

Народні депутати продовжили розгляд законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної із 995-ї поправки до розділу шостого під назвою «Застосування української мови як державної у назвах та власних іменах». Стаття 39 цього розділу, зокрема, передбачає, що власною назвою єдиного органу законодавчої влади в Україні є «Верховна Рада України». Тож ця назва має передаватися іншими мовами шляхом транслітерації слів «Верховна Рада» за допомогою літер відповідного алфавіту згідно із звучанням українською мовою та перекладу слова «України» відповідною мовою.

Офіційні назви органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності також мають виконуватися державною мовою. Водночас поряд з державною мовою ці назви можуть позначатися англійською мовою. Крім того, законопроект передбачає, що особливості виконання органами місцевого самоврядування, комунальними підприємствами своєї назви кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів та мовами національних меншин України встановлюються законом щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин України.

Відповідно до підтриманої комітетом редакції статті 40 (державна мова в іменах), то вона передбачає, що прізвища, імена та по батькові громадян України виконуються державною мовою відповідно до правил українського правопису, передаються шляхом транслітерації за допомогою літер відповідного алфавіту згідно із звучанням державною мовою та не перекладаються іншими мовами. Водночас фізична особа має право на транскрибований запис її прізвища, імені та по батькові відповідно до своєї національної традиції.

Норми застосування державної мови в географічних назвах та назвах об’єктів топоніміки (стаття 41) передбачають, що вони мають виконуватися державною мовою та не перекладаються іншими мовами, а передаються в офіційних документах, засобах масової інформації, картографічних, довідкових, енциклопедичних, навчальних та інших виданнях за допомогою літер відповідного алфавіту згідно зі звучанням державною мовою.

Якщо ж ідеться про назви географічних об’єктів та об’єктів топоніміки, що розташовані на території інших держав, то при використанні в Україні вони мають подаватися державною мовою у транскрипції з мови оригіналу з урахуванням особливостей української фонетики та правопису.

«Очевидно, що назва Сату-Маре має звучати Сату-Маре і писатися українською мовою Сату-Маре», — зазначив голова Комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький та зауважив, що після ухвалення законопроекту про державну мову також має бути прийнято закон про мови корінних народів і національних меншин, де ці питання буде врегульовано додатково.

Але якщо такий географічний об’єкт чи об’єкт топоніміки має назву українського походження, то в офіційних документах саме їй має надаватися перевага. Наприклад, це може стосуватися українських назв польських міст Холм та Перемишль.

Перейшовши до сьомого розділу законопроекту під назвою «Забезпечення стандартів державної мови», народні депутати розглянули поправки до статті 43, яка стосується діяльності Національної комісії зі стандартів державної мови. «Стандартизація — це ані проти українців, ані проти іноземців. Це питання збереження мови, це певні стандарти, які використовуються в літературній мові, в діловій мові, тому це жодним чином не впливає ні на чиї права», — підкреслив голова комітету.

Завданням вищезгаданої комісії як центрального органу виконавчої влади має стати збереження та розвиток державної мови через встановлення стандартів державної мови і методів перевіряння рівня володіння державною мовою, необхідного для набуття громадянства чи зайняття визначених законами посад. До повноважень комісії, зокрема, пропонується віднести напрацювання (разом з Інститутом української мови Національної академії наук України, іншими науковими та освітніми установами) та затвердження правопису української мови та змін до нього, української термінології, стандартів транскрибування і транслітерації.

Ще одним напрямом роботи комісії має стати напрацювання стандартів української термінології в різних галузях та сприяння застосуванню українських слів, словосполучень і термінів замість іншомовних.

Відповідаючи на запитання народного депутата Ольги Червакової, що означатимуть повноваження комісії зі сприяння застосуванню українських слів, словосполучень і термінів замість іншомовних, адже, наприклад, слова «парламент» і «Конституція» іншомовного походження, Микола Княжицький зауважив, що в законі про заборону не йдеться, проте немає нічого поганого в тому, коли ми частіше вживатимемо українські відповідники до тих чи інших іншомовних слів.

Також ця комісія затверджуватиме вимоги до рівнів володіння державною мовою для набуття громадянства України та порядок перевірки рівня володіння державною мовою під час вступу на ту чи іншу посаду. Рішення комісії будуть обов’язковими до виконання на всій території України і можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Перед розглядом 1218-ї поправки Голова Верховної Ради Андрій Парубій надав слово народному депутату Сергію Євтушку для виступу від фракцій Радикальної партії та «Батьківщина» і закрив вечірнє засідання.