Завтра у Верховній Раді відбудуться парламентські слухання «Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки». Подію анонсував перший заступник голови Комітету з питань науки і освіти Олександр Співаковський, виступаючи на загальних зборах Національної академії педагогічних наук України. Він зачитав привітання від Голови Верховної Ради України Андрія Парубія, який наголосив: «Майбутнє України великою мірою визначається якістю національної освіти, яка має відповідати міжнародним стандартам».

Наука покликана здійснювати супровід освітньої реформи і допомагати розв’язувати актуальні завдання, зокрема, з реформування педагогічної освіти. «В сучасному світі вчитель втратив монополію на знання, адже учні мають доступ до різноманітних інформаційних ресурсів, — відзначив у своєму виступі Олександр Співаковський. — Світ швидко змінюється, потрібно мати стійку мотивацію до змін». На жаль, колись престижна професія педагога нині втратила свій статус в очах молодого покоління. За словами Олександра Співаковського, торік лише приблизно 110 вступників прийшли до вишів здобувати диплом учителя фізики, а за таких показників через 5—6 років забезпечити школу відповідними кадрами буде неможливо. Учені академії здійснюють наукову експертизу законопроектів, підзаконних актів, освітніх інновацій. «Торік підготовлено і спрямовано до профільного комітету Верховної Ради понад 110 пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів до парламентських слухань, засідань і круглих столів. Експертні висновки надіслано також до МОН, Мінмолодьспорту, Мінсоцполітики, інших органів влади», — зазначив у доповіді «Про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2018 році та завдання на 2019 рік» голова НАПН України Василь Кремень.

Провідні вчені брали також участь у діяльності міжнародної Конкурсної комісії з відбору членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Усі відділення НАПН України об’єднали зусилля довкола створення концептуальних засад модернізації освітньої і наукової сфер. Науковці брали участь у розробленні проектів нових спеціальних законів України: «Про повну загальну середню освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про освіту дорослих», Концепції розвитку педагогічної освіти.

Торік за тематичними планами підвідомчих НАПН установ виконувалося 97 наукових досліджень — 61 фундаментальне і 36 прикладних.

Серед найвагоміших результатів роботи п’яти відділень НАПН Василь Кремень назвав розроблення соціально-психологічної теорії відновлення психологічного здоров’я особистості, концептуальної моделі і стратегії адаптації спільноти до суспільних змін унаслідок воєнного конфлікту. Відзначив також впровадження моделі, програм та методики психосоціальної підтримки дітей, постраждалих внаслідок воєнного конфлікту, та механізму взаємодії фахівців для надання психотерапевтичної, психіатричної, реабілітаційної допомоги. Такими є підсумки роботи відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Над науково-методологічним супроводом запровадження концепції «Нова українська школа» (НУШ) працює відділення загальної середньої освіти НАПН. Ученими здійснено дидактико-методичне обґрунтування модернізації змісту початкової освіти на засадах компетентісного підходу, що було закладено у відповідному Державному стандарті, типовій освітній програмі та одинадцяти підручниках і восьми навчальних посібниках, рекомендованих Міністерством освіти. Напрацьовано методичні розробки та рекомендації щодо вивчення предметів, організації освітнього процесу, підготовки вчителів.

Науковці працюють також над розвитком теорії та методики навчання в основній і старшій школі. Обґрунтовано компонентний склад і змістове наповнення предметних компетентностей з біології та хімії для базової середньої освіти. Крім того, визначено стратегії, види і форми навчальної діяльності з формування історичної компетентності учнів, обґрунтовано засади вивчення української мови й літературного читання для закладів з національними мовами навчання, а також української мови й літератури для ліцеїв.

За результатами наукових досліджень членами НАПН та вченими підвідомчих академії установ опубліковано понад 2,5 тисячі праць, зокрема, 99 монографій, 109 підручників і навчальних посібників, 93 методичні посібники і рекомендації, 28 словників і довідників, 1999 статей, випущено 131 збірник наукових праць, підготовлено 42 навчальні програми і концепції. Торік майже удвічі зросла кількість інноваційних освітніх, педагогічних і психологічних технологій, запропонованих науковими працівниками НАПН України.