Ігор Анісімов.

 

Декан вручає студенту залікову книжку.

 

Студенти факультету після вручення дипломів.

Фото надано факультетом радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем.

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем готує фахівців за трьома спеціальностями: «Прикладна фізика та наноматеріали», «Комп’ютерна інженерія», «Телекомунікації та радіотехніка». Але незалежно від того, яку з цих спеціальностей обрав студент, він отримує підготовку з прикладної фізики, електроніки та інформаційних технологій. Як показало життя, таке сполучення знань та умінь (а студенти половину навчального часу проводять у лабораторіях) затребуване на ринку праці — і в ІТ-галузі, і в інженерії, і в науці. Факультет є також визнаним центром наукових досліджень у кількох галузях прикладної фізики (магнетизм, фізика поверхні, фізика плазми, радіофізика та оптика).

Факультет (тоді він називався радіофізичним) був заснований у 1952 році за рішенням вищого керівництва Радянського Союзу для підготовки фахівців з радіолокації в інтересах оборони країни. Одночасно такі факультети відкрилися в університетах Горького (тепер — Нижній Новгород), Саратова, Харкова та Москви (відділення на фізичному факультеті). І вже наступного року відбувся перший випуск фахівців. До цього легендарного випуску належав, зокрема, Дмитро Топчій — один із провідних організаторів вітчизняної електронної промисловості, багаторічний директор Дарницького радіозаводу, Герой соціалістичної праці, лауреат Ленінської премії. А серед тих, хто першим вступив на факультет, був Антон Наумовець — теперішній перший віце-президент НАН України.

Факультет був організований на базі кафедри електрофізики (нині — кафедра фізичної електроніки), яку ще в 1937 р. створив на фізико-математичному факультеті Наум Моргуліс (з 1939 р. — член-кореспондент АН України), який одночасно завідував відділом академічного Інституту фізики. Н. Моргуліс створив одну з перших в Україні наукових шкіл з фізики — Київську школу фізичної електроніки. Учнем Моргуліса був академік НАН України Микола Находкін — видатний український учений у галузі фізичної електроніки та фізики поверхні, який майже 20 років пропрацював деканом нашого факультету.

Одночасно з відкриттям факультету на ньому була організована кафедра радіофізики (нині — кафедра квантової радіофізики). Тут розпочалися дослідження в галузі надвисокочастотної електроніки та радіоспектроскопії, а пізніше — лазерної фізики.

Майже 30 років кафедру очолював професор Вадим Данилов — лауреат Державної премії СРСР, один із лідерів наукової школи з квантової радіофізики та нелінійної оптики. Значний внесок у розвиток цього наукового напряму зробив також Іван Кондиленко —член-кореспондент АН України, організатор і керівник кафедри нелінійної оптики, який десять років пропрацював на посаді декана. Випускником кафедри квантової радіофізики був і Геннадій Мелков — ще один декан факультету та визначний учений у галузі фізики магнітних явищ, заслужений діяч науки і техніки України.

У 1954 році до складу радіофізичного факультету увійшла кафедра напівпровідників, заснована за два роки до того на фізичному факультеті — перша в Радянському Союзі кафедра, що готувала фахівців з фізики напівпровідників. Її організатором та завідувачем був видатний український учений, академік АН України Вадим Лашкарьов. Саме він першим у світі експериментально відкрив і дослідив основний елемент сучасної напівпровідникової електроніки — p-n перехід. Понад 20 років цією кафедрою завідував інший видатний український учений Віталій Стріха, організатор і перший президент АН вищої школи України.

За радянської доби і випускники факультету, і його наукова продукція переважно забезпечували функціонування військово-промислового комплексу. Стан справ радикально змінився після того, як Україна здобула незалежність. Факультет переорієнтувався на підготовку фахівців для науки, для високотехнологічних компаній і галузей виробництва. Налагодилися активні зв’язки з університетами та науковими установами Нідерландів, Німеччини, Південної Кореї, Польщі, Словаччини, Сполучених Штатів Америки, Франції, Японії та багатьох інших країн. Ці зв’язки охоплюють наукове співробітництво, обмін студентами, спільне керівництво аспірантами та інші форми роботи.

У 1995 році відкрито кафедру медичної радіофізики, яка почала готувати фахівців із застосування радіофізичних методів діагностики в медицині та з медичної електроніки. Зокрема, фахівці кафедри забезпечили роботу перших в Україні комп’ютерних томографів. Один з актуальних напрямів наукових досліджень кафедри — застосування комп’ютерів у медицині.

На факультеті ще за радянських часів стежили за тим, щоб студенти отримували ґрунтовні знання в галузі обчислювальної техніки, було організовано лабораторію автоматизації наукових досліджень. У 1991 році на базі кафедри напівпровідникової електроніки було відкрито спеціалізацію «Автоматизація наукових досліджень», яка була дуже популярною серед студентів. Своєю чергою, на основі цієї спеціалізації в 2010 р. на факультеті було відкрито спеціальність «Комп’ютерна інженерія» та однойменна кафедра. Студенти цієї кафедри здобувають глибокі знання в галузі комп’ютерних систем та мереж, працюють на обладнанні, наданому корпораціями Cisco та Huawei. Після отримання диплома їх охоче беруть на роботу численні компанії, що працюють у сфері інформаційних технологій. Наукові дослідження кафедри пов’язані, зокрема, з організацією високопродуктивних паралельних обчислень. Двоє співробітників кафедри — професор Сергій Погорілий, її теперішній завідувач, та його попередник доцент Юрій Бойко — стали лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.

Ще одна нова кафедра — радіотехніки та радіоелектронних систем — відкрилася на факультеті в 2011 році. Вона забезпечує підготовку фахівців за спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка». Проблематика наукових досліджень кафедри пов’язана з технічним захистом інформації. Відповідні фахівці також мають попит на ринку праці.

Успішно продовжують працювати й кафедри, що готують фахівців з прикладної фізики та наноматеріалів. Так, основний напрям досліджень кафедри фізичної електроніки — це фізика плазми, зокрема, плазмохімія, газові розряди, плазмова електроніка, запорошена плазма. Серед її доробку — методи плазмової обробки палив ненафтового походження, плазмові методи деструкції токсичних речовин, дослідження дугового розряду між електродами з композитних матеріалів. На кафедрі квантової радіофізики створений ближньопольовий мікроскоп, що дає змогу бачити структуру об’єкта під його поверхнею, та лазерний сканувальний мікроскоп з унікальною роздільною здатністю. На кафедрі нанофізики та наноелектроніки досліджуються генератори на основі магнітних наноструктур, розробляються методи створення наноструктур на поверхні кристалів та дослідження їхніх властивостей.

Факультет тісно співпрацює з Національною академією наук України. Крім наукового співробітництва фахівці інститутів фізики, теоретичної фізики, фізики напівпровідників, металофізики, кібернетики, проблем реєстрації інформації, фізіології та інших залучаються до читання лекцій студентам.

Щороку ми проводимо кілька наукових конференцій та семінарів.

Але життя студентів факультету не зводиться лише до навчання та занять наукою. На факультеті активно працюють органи студентського самоврядування, які дбають не лише про побут і вільний час, а й про підвищення професійного рівня та працевлаштування. До послуг студентів — один з найкращих у країні коворкінг «Лунотека», повністю обладнаний фірмою Лун UA, та відкрита лабораторія робототехніки та електроніки RELAB, обладнання якої також надане спонсорами.

Цікаво відзначити, що в 1999 році на факультеті відбувся перший студентський турнір фізиків. Невдовзі такі турніри набули всеукраїнського статусу. Значна частина їх була проведена на базі нашого факультету (спільно з фізичним факультетом), а факультетські команди неодноразово ставали переможцями. Пізніше студентський турнірний рух став міжнародним, а першим президентом Міжнародного студентського турніру фізиків було обрано Олександра Кельника — доцента нашого факультету.

Сьогодні факультет успішно розвивається, видає високоякісну наукову продукцію, готує фахівців, які мають попит і на українському ринку праці, і за кордоном. Ми з оптимізмом дивимося в майбутнє.

Ігор АНІСІМОВ, декан факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.