Постанова Верховної Ради України

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до додатка до Постанови Верховної Ради України «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2019 році» (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 3, ст. 24) такі зміни:

1) розділ І доповнити відповідно до хронологічного порядку новими абзацами такого змісту:

«185 років з дня заснування Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (04.12. 1834);

100 років з часу заснування Подільського державного аграрно-технічного університету (1919)»;

2) розділ ІІ доповнити відповідно до хронологічного порядку новим абзацом такого змісту:

«5 серпня - 175 років з дня народження Іллі Рєпіна (1844 - 1930), художника».

2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України А. ПАРУБІЙ.

м. Київ, 30 травня 2019 року.

№ 2733-VІІІ.